Hopp til hovedteksten
baatbilde.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Aquaexcel

Aquaexcel er et EU-prosjekt som skal koordinere de beste europeiske forskningsmiljøene innen akvakultur. (17 partnere i 11 land). Prosjektet vil omfatte alle produksjonssystemer, miljøer, fiskearter og fagfelt i europeisk havbruksforskning. Dette prosjektet vil muliggjøre effektiv nettverksbygging, koordinering av prosedyrer, deling av infrastrurktur for EU-teamene, utvikling av nye eksperimentelle metoder og nye dyremodeller.

Utfordringen

Akvakultur er en europeisk næring som omfatter et bredt spekter av fisk og bløtdyr. Produksjonen har vokst raskt fra småindustrien på 1960 tallet, til den industrielle sektoren i dag. Dette bidrar vesentlig til EU sine mål om å bli den mest konkurransedyktige og dynamiske, kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som skal være i stand til en bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosialt samhold.

I dag er akvakultur et av de områdene hvor Europa har et fortrinn, og på sikt kan gjøre en forskjell. Likevel står den europeiske oppdrettsnæringen ovenfor en økende utfordring. Dette som følge av et mer krevende og selektivt marked, kombinert med konkurranse fra land utenfor EU. Disse utfordringene krever teknologiske løsninger som bare kan løses med bidrag fra eksperter og erfarne fagfolk, samt gode forskningsfasiliteter og de riktige biologiske ressurser.

Metodikk

AQUAEXCEL vil bidra til europeisk forskning innen akvakultur med en forskningsplattform som inneholder førsteklasses forskningsstruktur. Plattformen vil blant annet inkludere resirkulerings systemer, gjennomstrømning, klekkeri, bur, og tjern systemer. Fiskeforskning vil være spredd over en rekke arter, blant annet havabbor, laks, torsk, ørret og karpe. Ferskvann, saltvann, kalde og varme vannmiljøer vil også være representert, dette i små, mellomstore og store industrielle skalaer.

Resultater

• Tilgang til førsteklasses forskning innen akvakultur, utarbeidet av forskningsgrupper som vanligvis ikke ville hatt tilgang til denne typen forskningsmiljø.
• Koordinering av sentrale forskningsmiljø i Europa, og på denne måten skape et grunnlag for felles forskningsprosjekter.
• En online database over de sentrale forskningsfasiliteter og tjenester.
• Standardisering og systematisering av resurser mellom partene. Hovedsakelig for fiskemodeller og eksperimentelle metoder utviklet av deltakerne.

Samkjøring av kunnskapsfremmende aktiviteter, slik som opplæring av nyutdannede forskere og teknikere på de nye eksperimentelle metodene inne havbruksforskning.