Hopp til hovedteksten
Sildestim
Utskriftsvennlig versjon

CollPen

CollPen (Collective behaviour of penned herring) : Prosjektet skal observere sildens atferd og undersøke effekten av ulike lydpåvirkninger. Formålet med dette prosjektet er å forstå samspillet mellom direkte stimuli og informasjonsoverføring mellom individer i stimfisk. En vil se på hvordan dette påvirker den kollektive atferden, med spesiell vekt på støyindusert atferd.
Les mer om prosjektet: CollPen  (kun på engelsk)