Hopp til hovedteksten
China fishfarm
Utskriftsvennlig versjon

Miljøovervåkning og beslutningsstøtte i akvakultur forvaltning (Environment and Aquaculture Governance )

Kina har verdens største akvakultur produksjon med økende fokus på miljø og bærekraft. Norge dominerer produksjon av laksefisk og har en fremtredende rolle i utvikling av systemer i forvaltningen for miljøovervåknig og rådgivning.

Det kinesiske forskningsinstituttet Yellow Sea Fisheries Research Institute og Havforskningsinstituttet har blant annet gjennom Bei Dou prosjektet som startet tidlig på 1980 tallet etablert sterke samarbeidsrelasjoner som nå er et grunnlag for nytt forskningssamarbeid for å utvikle systemer for å sikre bærekraftig akvakultur. Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle systemer for miljøovervåkning og beslutningsstøtte i akvakultur i Kina og Norge.

Prosjektet har fire aktiviteter

Aktivitet 1
Utvikle anvendelse av sporingsmetodikk i overvåkning av økosystem påvirkning fra oppdrett og intigrert multitrofisk havbruk (IMTA).
Det skal utveksles kunnskap innen bruk av metoder for sporing av avfallsprodukster fra oppdrett i miljøet og mellom oppdrettsarter i samkulturer (Integrated MultiTrophic Aquaculture – IMTA)

Aktivitet 2
Utvikle moderne verktøy for beslutningsstøtte i en helhetlig akvakulturforvaltning
Det skal utvikles verktøy for beslutningsstøtte i akvakulturforvaltning gjennom testing av en kinesisk versjon av AkvaVis, som er utviklet til en demonstrator versjon i Norge.
I denne aktiviteten deltar også Christian Michelsen Research AS, Hordaland Fylkeskommune, Chinese Academy of Fisheries Science og Dalian Zhangzidao Fishery Group Ltd.

Aktivitet 3
Miljøopåvirking i akvakultur i Zhejiang provinsen.
Det skal utvikles system for god mijøovervåking i Kinesisk akvakultur basert på det norske systemet for å overvåke bunnpåvirkning (MOM) og prosedyrer for fiskehelse.

Aktivitet 4
Miljøopåvirking i norsk akvakultur.
Det skal gjennom felles deltagelse i undersøkelser av miljøpåvirkning i norsk akvakultur og anvendelse av MOM systemet utvikles bedre systemer for miljøovervåking i Kina og Norge.
 

logoer

Et kinesisk- norsk samarbeid mellom:

  • Yellow Sea Fisheries Research Institute; Kina
  • Second Institute of Oceanography, Kina
  • Havforskningsinstituttet, Norge

Prosjektperiode:
2011 - 2013

Aktiviteter 2011

Prosjektdokument

Les mer om prosjektet (OBS: kun på engelsk)