Hopp til hovedteksten
Mycale i Korallen
Mycale i Korallen
Utskriftsvennlig versjon

FATE

Hvordan påvirkes kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til disse av havforsuring og stigende havtemperaturer? Det er blant spørsmålene det internasjonale forskningsteamet bak prosjektet FATE søker å finne svar på.

Norge forvalter 25 % av verdens kjente forekomster av kaldtvannskorallrev. Disse revene utgjør svært produktive økosystemer med stor betydning for det biologiske mangfoldet. Samtidig antas kaldtvannskorallrevene å være særlig utsatt for påvirkning fra havforsuring og stigende havtemperaturer forårsaket av økt CO2 nivå i atmosfæren.

Lophelia

Lophelia


Gjennom forskning på tre viktige nøkkelarter – kaldtvannskorallen Lophelia pertusa, skjellet Acesta excavata og svampen Mycale lingua, har FATE som mål å frembringe ny kunnskap som kan kaste lys over hvilken skjebne kaldtvannskorall økosystemene står overfor som følge av forventede endringer i havmiljøet. Ved å kombinere tokt, forsøk og modeller vil FATE identifisere viktige nøkkelfaktorer som påvirker økosystemenes funksjon og dynamikk. Målet er å frembringe ny kunnskap om økosystemene tilknyttet kaldtvannskorallrev, og om hvordan viktige arter i økosystemene påvirkes av klimaendringer, havforsuring og endringer i mattilgang.

Ved å kombinere forskning på flere nøkkelarter så vel som ulike forskningsmetoder tar FATE dagens klimaforskning på kaldtvannskorall økosystemer et steg lenger i forhold til å gi svar på hvordan økosystemene påvirkes av de miljøendringene de står overfor. Slik kunnskap er verdifull i forhold til en bærekraftig forvaltning av kaldtvannskorall økosystemer i nordlige områder, hvor 70% av alle kaldtvannskoraller forventes å være utsatt for havforsuring innen år 2100 (Guinotte el al. 2006).

Om prosjektet

FATE er en forkortelse for: Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change

Finansiering:
Norges Forskningsråd

Varighet:
2015 – 2018

Tokt 2017:
02.01-04.01
"Kristine Bonnevie"
17.04-24.04
"Kristine Bonnevie"

 

See English version