Hopp til hovedteksten
LIFECYCLE
Utskriftsvennlig versjon

LIFECYCLE

LIFECYCLE er et stort felles forskningsprosjekt finansiert av Europakommisjonen gjennom the 7th Framework Programme. Prosjektet har sin finansielle ramme innenfor en av de store temaene i samarbeidsdelen av 7RP, mat, landbruk og fiskeri, og bioteknologi. De viktigste målene for prosjekter innen dette temaet er å bygge en europeisk Kunnskapsbasert Bio-Økonomi (KBBE).

For å gjøre dette, vil en fokusere på områder hvor en mangler kunnskap i dag, og hvor forskningen må utføres i en multinasjonal skala for at det skal bli effektivt. " "Essential biological functions related to the most relevant stages of aquaculture fish life-history", er et slikt område, eller emne. I alt ni søknader konkurrerte i den første fasen og tre ble invitert til å gå videre til neste runde. LIFECYCLE søknaden ble tildelt 6 mill. Euro fra EU. Prosjektet startet opp 1. februar 2009, og består av 14 forskningsgrupper fra ni ulike europeiske land, inkludert universitet, ulike kommersielle forskningsaktører samt forskningsstasjoner og produsenter innen akvakultur.

Prosjektets webside:

LIFECYCLE

Kontaktinformasjon

Professor og koordinator
+46 31 786 3691