Hopp til hovedteksten
argo_boat.jpg
Utskriftsvennlig versjon

NorArgo

Hovedmålet til NorArgo er et havobservasjonssystem for De nordiske hav, med autonome profilerende Argo bøyer som leverer data av høy kvalitet, i nær sanntid, og til enhver tid, og som er en del av et globalt overvåkningsprogram.

For daglige oppdaterte posisjoner av Argo bøyer gå til http://www.imr.no/forskning/prosjekter/norargo/map

Argo Norge

Argo Norge representerer det norske bidraget til det globale Argo programmet og er finansiert av NorArgo prosjektet, en norsk Argo Infrastruktur, med midler fra Forskningsrådet og Havforskningsinstituttet.

I den norske Argo Infrastrukturen vil Havforskningsinstituttet sette ut og opprettholde minimum 10 Argo bøyer i De nordiske hav, hovedsakelig i Norskehavet. Bøyene vil ha sensorer som måler trykk, temperatur, saltholdighet, oksygen, og fluoressens/klorofyll, men kan også fungere som plattformer for andre og fremtidige sensorer. Observasjonene fra bøyene vil være fritt tilgjengelige på internett for alle, i nær sann tid (dvs. innen 24 timer etter målingene er tatt).

Målsetningen er å overvåke:

  • Havklima
  • Vannmasseendringer
  • Fysiske og biologiske variasjoner i øvre lag
  • Havstrømmene i dypet ved hjelp av driften fra bøyene

argo_age_1.jpg

Aktive Argo bøyer i de Nordiske sjøer med 2 måneders drift for enkelte bøyer 

Prosjektets lenge: Juni 2012 –

Obs! videre info finnes kun på engelsk.

 

Links

Argo home page:
http://www.argo.ucsd.edu/

Euro-Argo:
http://www.euro-argo.eu/

Argo Information Centre:
http://wo.jcommops.org/cgi-bin/WebObjects/Argo

Coriolis Data Centre:
http://www.coriolis.eu.org/