Hopp til hovedteksten
Sea2Data_logo1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Sea2Data

Hovudmålet med prosjektet er å tilretteleggja ei rekke marine data, og å gjera dei tilgjengeleg for forsking og andre brukarar. Som ein del av den nasjonale strategien for eit nasjonalt marint data senter, treng Havforskingsinstiuttet å vidareutvikla og tilpassa data bearbeiding, data forvalting og tilgjengeleggjering av data og data produkt.

Som eit første steg vert infrastrukturen tilrettelagt data som vert samla inn frå tokta våre, men infrastrukturtens som vert utvikla vil vera generell, og vil etterkvart verta brukt på ei rekke av dataprodukta våre.

Prosjektet er organisert  i tre tema: Forbetring og operasjonalisering av datainfrastrukturen, tilrettelegging og kvalitetssikring av historiske data, og forbetra verktøy for uthenting data og dataprodukt.

Prosjektet er sett saman av sju arbeidsplakkar:

Figur 1

 Figur 1. Arbeidspakkar og arbeidspakkeleiarar. Flytdiagram for prosjektet, som viser koplinga mellom ulike arbeidspakkar. Stipla line viser korleis implementeringa av ferdige produkt er tenkt.
 

Styringsgruppe:

Geir Huse
Erlend Moksness
Aril Slotte
Olav Kjesbu
Bjørn Ådlandsvik
Jon Helge Vølstad
Øivind Østensen
Geir Lasse Taranger
Hilde Spjeld