Hopp til hovedteksten
Forskere om bord i Dr. Fridtjof Nansen
De store datainnsamlingene og miljø- og ressursundersøkelsene på "Dr. Fridtjof Nansen" har vært en kjerneaktivitet i Nansen-prosjektet.  
Utskriftsvennlig versjon

Vårt arbeid

Det er innenfor kjerneaktiviteten for CDCF å gi teknisk bistand som bidrar til en positiv institusjonell utvikling. Dette inkluderer kapasitetsbygging i felleskap med samarbeidende institusjoner.

 I tillegg til å være del av et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø, gjør CDCF seg bruk av kompetanse og erfaring fra andre institusjoner i inn-og utland. I særdeleshet har CDCF ett tett samarbeid med andre norske offentlige institusjoner involver i fiskeri og akvakultur. I nært samarbeid med våre partnere, har vi som målsetting å finne de samarbeidsmåtene som er  mest effektive med hensyn på å oppnå langsiktige resultater.

Prosjektene og aktivitetene ved CDCF er i hovedsak finansiert via Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) og Utenriksdepartementet (UD) via ambassadene i de aktuelle land. CDCF har allerede gjennom fem tiår gjennomført aktiviteter i tallrike land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Hensikten er å bidra til å etablere robuste institusjoner med tilstrekkelig kapasitet av kompetanse og infrastruktur for å fremskaffe det vitenskapelige grunnlaget for forvaltning av

Fiskeri
Akvakultur / Oppdrett
Det marine og akvatiske miljø