Gå til hovedinnhold

Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock


elin sorhus 1 crop small

Elin Sørhus disputerer mandag 7. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: ”Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock – to the heart of the problem“.

Oljeutvinning i viktige gyteområder rundt Lofoten er kontroversielt, da konsekvensene av eventuelle oljeutslipp kan være store for viktige fiskearter. Denne studien undersøker konsekvensene av oljeforurensning på hyseegg og -larver, og viser at spesielt eggene er ekstra mottagelige for oljeforurensning. Så lite som 24 timer med oljeeksponering av hyseegg er nok til å forårsake alvorlig feil på hjertefunksjonen. Videre er overlevelsen veldig lav, selv etter små mengder oljeforurensning. Dette vil mest sannsynlig vil få konsekvenser for hvordan man beregner omfanget av miljøskade i disse sårbare gyteområdene.

Resultatene til Sørhus viser at hyseeggenes overraskende sensitivitet for oljeforurensning skyldes et spesielt klistrete eggeskall: oljedråper fester seg til eggeskallet, noe som fører til forsterket og forlenget oljeeksponering. Dermed er konsekvensene store selv ved lave konsentrasjoner og korte eksponeringer.

Bilde- og videoanalyse samt høyteknologiske genetiske verktøy ble brukt for å undersøke effektene av oljeeksponeringen. Forstyrret hjertefunksjon ble detektert, og effektene var mest alvorlig på de aller tidligste utviklingsstadiene. Etter tidlig eksponering ble det også dokumentert hjerter som var feilutviklet, i tillegg til svært alvorlige kraniedeformiteter som ikke er sett hos fiskearter i tempererte farvann. Analysene indiker at denne feilutviklingen skyldes at oljekomponenter forstyrrer utvikling av visse celletyper, deriblant hjertemuskelceller og kraniemuskelceller, ved å påvirke sirkuleringen av kalsium i cellen. Videre beskriver Sørhus konsekvenser av oljeforurensning som ikke er beskrevet tidligere: forstyrret saltregulering og kolesterolutnyttelse.

Denne avhandlingen tilfører en økt forståelse av mekanismene bak oljens toksiske effekter. Samtidig understreker de alvorlige effektene hos hyse viktigheten av å studere relevante arter når man skal beregne konsekvensene av et akutt oljeutslipp.

Elin Sørhus

Elin Sørhus

PERSONALIA:
Elin Sørhus er født i 1980 og vokste opp i Haugesund. Hun tok master i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2005, og har jobbet ved Havforskningsinstituttet som overingeniør siden 2005. I januar 2013 startet hun imidlertid som stipendiat.

KONTAKTINFORMASJON:
Elin Sørhus, tlf. 476 19 742, e-post: elin.sorhus@imr.no

TID OG STED:
Prøveforelesning: Kl. 10:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevie-bygget
Disputas: Kl.13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevie-bygget

VEILEDERE:
Sissel Jentoft, Rolf Brudvik Edvardsen, Nils Chr. Stenseth og Alexander Nederbragt