Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (1)

HI-040163.jpg

Fiskevelferd i snurpenotsfiske av makrell

Neil Anders disputerer 31.03.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fish welfare in mackerel purse seine fisheries".