Forskningsgrupper

HI-030062.jpg

Forskning på flatøsters på Langestrand ved Flosta.

Fotograf: Espen Bierud

Havforskningsinstituttet har 23 forskningsgrupper. All forskning og overvåking organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Vitenskaplig og forskningsteknisk personell er tilsatt i forskningsgruppene. Gruppenes arbeidsoppgaver bestemmer hvilket personell som arbeider i gruppen.

De fleste gruppene har medarbeidere som arbeider ved instituttets forskjellige geografisk lokaliteter. I det enkelte prosjekt samles funksjonelle team på tvers av forskningsgrupper