Sjømat i modellsystem

IMG_5895 Seksjon sjømat i modellsystem.JPG

For å finne mekanismene bak helseeffektene av sjømatinntak i befolkningen, studerer vi hva som skjer med gnagere når vi fôrer dem med sjømat. Vi har spesielt fokus på effektene av næringsstoffer og uønskede stoffer på fedme og diabetes type 2 hos mus. Seksjonen forsker også på innholdet av uønskede stoffer i oppdrettslaks og annen sjømat.