Søkeresultat

Ditt søk etter «stillehavsøsters» fant følgende:

Lab-bokser Seksjon fremmed- og smittestoff Fotograf Helge Skodvin.JPG

Fremmed- og smittestoff (FRES)

Vi forsker og overvåker innholdet av uønskede stoffer i fisk, og bidrar med kunnskap om parasitter, samt kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier.

27.01.2020
HI-040847.jpg

Stillehavsøstersen kan bli en ressurs i fremtiden

Arten som har invadert kysten vår kan brukes til både mat og byggevarer.

17.12.2019
HI-037584.jpg

Jan Atle Knutsen

Forskningssjef
48259794
EIpres%20skjellbakgrunn.jpg

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

Mikrobiologi I den mikrobiologiske delen av tilsynsprogrammet for skjell, tok Mattilsynet i 2018 ut i alt 195 prøver fordelt gjennom året. Av disse var 133 blåskjell (Mytilus edulis), 25 kamskjell (Pecten maximus), 29 østers (Ostrea edulis), tre prø...

19.11.2019
No image

Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2016

NIFES har på vegne av Mattilsynet i 2016 gjennomført mikrobiologiske undersøkelser for E. coli og Salmonella i skjell (blåskjell, europeisk flatøsters, kamskjell, oskjell, stillehavsøsters, strandsnegl, sirkelskjell, knivskjell, samt pigghuden kråkebolle),...

15.11.2019
HI-035271.jpg

Kystøkosystemer

Programmets hovedmål er å utvikle kunnskap for å kunne gi bærekraftig råd om forvaltning av kystens ressurser og miljø.

21.10.2019
C:\Users\a22905\Documents\Nyare artar i norske farvatn\Bilder\stpetersfisk.jpg

Fått ein sjeldan art på kroken?

Freistar du fiskelykka i sommar, kan det hende du får noko meir uvanleg på kroken enn dorsk torsk og andre vanlege fiskeslag. Her er nokre av dei mest vanlege uvanlege fiskeslaga i våre farvatn.

19.07.2019
C:\Users\a22905\Documents\Nye marine ressurser til mat og for\HI-039728.jpg

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en fremmed art i Norge, men den finnes i dag i flere områder langs kysten fra Østfold til Hordaland.

09.07.2019
HI-036568_lab_EAL.jpg

Forsøkslaboratorier for fiskehelse

Forsøkslab-en vår i høyblokken omfatter sju forskningsfasiliteter relatert til akvatiske organismer. Fem av disse enhetene er tilrettelagt for smitteforsøk (bl.a. ILA-, PD- og PRV-virus). Vi kan også holde eksotiske arter og agenser av virus/bakterier/parasitter/sopp,...

03.07.2019
HI-035578.jpg

Stillehavsøsters

Stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) skilles fra den europeiske flatøstersen på form og skallstruktur. Mens flatøstersen er rund og ganske flat, er stillehavsøstersen vanligvis mer langstrakt i formen, med dypere underskall og en kraftig, bølget overflate...

28.03.2019
G:\kronikk\2019\frå Torhild\lysverket\siste\fangst.jpg

Kronikk: – Ta hele havets spiskammers i bruk

En håndfull havforskere har kuppet menyen på Lysverket, om enn bare for en kveld. Kråkeboller, haneskjell, sjøpølse, rognkall og rognlodde – det er utrolig hva som kan smake godt når det blir tilberedt med kjærlighet og fantasi.

04.04.2019
flatøsters 6.jpg

Kronikk: Norge – siste skanse for flatøstersen

De siste årene har den invaderende stillehavsøstersen fått mye oppmerksomhet, mens vår egen flatøsters har levd et ufortjent liv på skyggesiden. Ikke mange vet at dette knudrete, rare dyret er et utsøkt sjømatprodukt, som til og med har holdt seg friskt...

01.04.2019
HI-039394.jpg

Kronikk: – Hva med tare til fredagstacoen?

Vi trenger flere modige trendsettere blant folk flest som vil bytte tacokjøttet med skjell fra havet, og rucculaen med tare.

05.02.2019
Julebord 2013.jpg

Julebordet da sjømatforskerne matforgiftet seg selv

Da sjømatforskerne skulle arrangere sitt eget julebord, gikk det skeis. Så begynte jakten på svarene.

13.12.2018
MX0B2956.jpg

Stillehavsøstersen erobrer også Vestlandet

Stillehavsøsterens brer seg langs norskekysten. Nå er østersen på vei nordover Vestlandet. Forskerne jobber på tvers av landegrenser for å kartlegge den uønskede gjesten, og samtidig finne ut hvordan man kan bruke den som matressurs. 

25.10.2018
HI-035626.jpg

Forskerne svarer: Hvorfor forsvinner blåskjellene?

Presse og publikum langs hele kysten spør hvorfor blåskjellene blir borte fra steder de «alltid har vært». Her svarer forskerne på hva vi vet om forsvinningsmysteriet. 

06.07.2018
No image

Utredning av prioriterte områder for tiltak mot stillehavsøsters i Vestfold

Stillehavsøsters er en invaderende, fremmed art som nokså nylig er kommet til Norge, og allerede blitt tallrik mange steder langs Skagerrakkysten. Det er en robust art med vide toleransegrenser og et stort formeringspotensial. Norges målsetting er å...

02.07.2018
MX0B9782.jpg

Her prøver forskaren å gi herpes til stillehavsøsters

Ved å framprovosere herpesutbrot i verdas nordlegaste stillehavsøsters, vil havforskarane finne ut kor langt det hissige viruset har spreidd seg.

07.05.2018
No image

Fisken og havet nr. 2 - 2014 - Stillehavsøsters

The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: A risk assessment on the impact in different habitats and climate conditions

25.03.2014
No image

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (Rapport fra Havforskningen nr. 35-2014)

Årsrapport 2014 - Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot stedegne arter. Prosjektet studerer vekst, fortetning og dødelighet hos stillehavsøsters basert på feltundersøkelser på seks lokaliteter, fire...

03.02.2014
No image

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2014)

Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter av den invasive arten stillehavsøsters i Norge, og kommer med forslag til mulige bekjempingstiltak.

03.02.2014
No image

HI rapp 34 2013 stillehavsosters til web pdf

Stillehavsøsters er en fremmed art som har etablert seg i våre farvann de siste årene og som har vist en urovekkende rask økning i antall og utbredelse. Den er vurdert som en høyrisikoart i Norge (svartelistet) (SE=svært høy risiko, Artsdatabanken...

27.11.2013
vivian-husa_150.jpg

Japansk sjølyng sprer seg raskt i Europa

Vivian Husa disputerer 25. september for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “An exotic red alga in the family Dasyaceae on European coasts - Distribution, reproduction, dispersal and possible impact on native species richness”....

22.09.2008