Fusjon NIFES/HI

NIFES og HI ble fusjonert 1. januar 2018. I samband med det er nettsidene til NIFES no slått saman med HI sine. I dette arbeidet kan enkelte lenker ha blitt brotne, og det kan finnast opplysningar om organisasjonen og korleis arbeidet vårt er organisert som ikkje er heilt nøyaktig.