Fusjon NIFES/HI

Da NIFES og HI fusjonerte 1. januar 2018, blei NIFES sine nettsider slått saman med HI sine. I dette arbeidet kan lenker ha blitt brotne, og det kan finnast opplysningar om organisasjonen og korleis arbeidet vårt er organisert som ikkje er heilt nøyaktig.