Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 2 - 2012: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2011

Sammendrag

Rapporten gir oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.Toktene er utført med forskningsfartøyene "G.O Sars" , "Håkon Mosby, "G.M. Dannevig", "Jan Mayen/"Helmer Hansen" samt noen innleide fiskefartøyer i 2011.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Mon, 17 Jun 2024 23:06:12 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Fisken og havet nr. 2 - 2012: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2011 | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 2 - 2012: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2011

Sammendrag

Rapporten gir oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.Toktene er utført med forskningsfartøyene "G.O Sars" , "Håkon Mosby, "G.M. Dannevig", "Jan Mayen/"Helmer Hansen" samt noen innleide fiskefartøyer i 2011.