Nr 4 2005 Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2004 pdf