Gå til hovedinnhold

Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt, (Rapport fra Havforskningsinstituttet, nr. 13 - 2012)

Sammendrag

Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander.

Rapporten er også utgitt i Veterinærinstituttets rapportserie (nr. 7 - 2012)