Gå til hovedinnhold

Erfaringar med Resistance Board Weir fangstsystemet i Etnevassdraget første driftsår (2013) (Rapport fra Havforskningen nr. 1 - 2014)