Gå til hovedinnhold

Mackerel behaviour and seismic signals - a pilot net pen study (Rapport fra Havforskningen nr. 19-2016)

Sammendrag

Et pilotprosjekt for å undersøke adferdseffekter av lydeksponering av makrell i merd ble gjennomført høsten 2015 på Austevoll havbrukstasjon. Målsetningen var å teste det eksperimentelle oppsettet, samt å undersøke forskjeller i reaksjon til ulike lydkomponenter av et seismisk lydsignal.