Gå til hovedinnhold

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2017

Sammendrag

Våren 2017 ble det gjennomført tre tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn for å etablere en tidsserie for gytingen før og etter ev. oppstart av et sjødeponi for gruveavfall i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn er valgt som kontrollområde, dvs. en lokalitet som vi antar vil bli upåvirket av et sjødeponi. Rapporten sammenligner data fra 2017 med tidligere undersøkelser i begge fjordene, og presenterer også hydrografiske data.