Oppfølgingsundersøkelse av forurensning i blåskjell - Full City