Rapporter

Resultat: (1)

Rapport fra Havforskningen 2020-23

Kunnskapsstatus lakselus 2020

06.07.2020
Ørjan Karlsen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Thomas Bøhn, Ingrid Askeland Johnsen (HI), Gunnar B. Lehmann (NORCE LFI), Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra-Llinares, Jofrid Skardhamar og Bjørn Ådlandsvik (HI)