Rapporter

Resultat: (696) Viser 451 - 480

Rapport fra Havforskningen 17-2012

Overvåking av havforsuring (Rapport fra Havforskningen nr. 17 -2012)

19.04.2012
Fisken og havet

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

12.02.2012

Evaluering av NIFES

08.01.2012
Rapport fra Havforskningen 16-2011

Nr. 16: Evaluering av Referanseflåten

25.11.2011
Rapport fra Havforskningen 18-2011

Nr. 18: Ny semipelagisk trålkonstruksjon (CRIPS-trålen)

07.11.2011
Rapport fra Havforskningen 17-2011

Nr. 17: Testing av dynamiske egenskaper til pelagiske tråldører

07.11.2011