Rapporter

Resultat: (696) Viser 511 - 540

Rapport fra Havforskningen 1-2011

Nr. 1: Utvikling av ny trengingsmerd fase II - åtefri brisling

12.01.2011
IMR-PINRO 4-2010

IMR-PINRO Joint Report Series No. 4-2010

21.12.2010
Rapport fra Havforskningen 13-2010

Nr 13: Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2010

13.12.2010
IMR-PINRO 3-2010

IMR-PINRO Joint Report Series No. 3-2010

12.10.2010
Rapport fra Havforskningen 11-2010

Nr. 11: Status for vassild i Norge og forvaltningsråd for fiske i 2011

06.10.2010