Rapporter

Resultat: (696) Viser 91 - 120

Fisken og havet

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

20.02.2018
Rapport fra Havforskningen 3-2018

Purse Seine Catch Control (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2018)

24.01.2018
Rapport fra Havforskningen 33-2017

Undersøkelse av elvemuslinger (Rapport fra Havforskningen nr. 33-2017)

26.10.2017
Rapport fra Havforskningen

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017

21.09.2017