Arve Kristiansen

No image
Overingeniør
Telefon: 92024386

Arbeidsområde

Hovedsakligt okt og feltarbeid innen flere fagområder :

Økosystemtoktene - bunnfiskprøvetaker.

Lakselusovervåking - bruk av flytetrål og fiskegarn i nasjonale laksefjorder.

Hydrografi nasjonale laksefjorder - bruk av innleide båter - CTD.

Spesialtekniker - Overvåking av helsesituasjon på villfisk.

- Bruk av forskjellig verktøy for prøvetaking av plankton, sediment.

-  Innfanging og transport av levende organismer mm.

Deltar i diverse forefallende arbeid innenfor teknisk-/biologisk -drift ved Forskningsstasjonen Austevoll.

Publikasjoner

Faglige foredrag

2011

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in wild and farmed fish in Norway

Renate Johansen, Nina Sandlund, Ingebjørg Modahl, Attila Tarpai, Ann Cathrine B. Einen, Rolf Erik Olsen, Anne Kristin Jøranlid, Arve Kristiansen, Trude Marie Lyngstad, Irene Ørpetveit, Britt Gjerset, Øivind Bergh
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)