Bjørn Totland

No image
Senioringeniør
Telefon: 55238517
Avdeling: Fangst

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2012

Sound-recording systems for measuring sound levels during seismic surveys

Jan Tore Øvredal, Bjørn Totland
Advances in Experimental Medicine and Biology 730 p. 481-484
2010

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i Vesterålen sommeren 2009

Svein Løkkeborg, Egil Ona, Aud Vold, Hector Pena, Are Salthaug, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, John Dalen, Nils Olav Handegard
Fisken og Havet 2
1996

Adaptive behaviour of herring schools in the Norwegi¬an Sea as revealed by high resolution sonar

Tony J. Pitcher, Ole Arve Misund, Anders Fernø, Bjørn Totland, Webjørn Raunsgård Melle
ICES Journal of Marine Science 53 p. 449-452
1993

Assessing the reliability of fish density estimates by monitoring the swimming behaviour of schools by sonar

Ole Arve Misund, Asgeir Aglen, Svein Øivind Johanessen, Dankert W. Skagen, Bjørn Totland
ICES Marine Science Symposia 196 p. 202-206

Poster

2012

Minimising ‘Slipping’ Mortality in Purse Seine Fisheries

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Maria Mikaela Tenningen, Egil Ona, Jan Tore Øvredal, Bjørn Totland, Kurt Hansen, Mike Breen

Produkt

2016

Fangstbegrensning i snurrevad. Nor-Fishing 2016.

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland

Kapitler og bøker

1994

Computerbased detection of fish schools by multibeam sonar

Ole Arve Misund, Bjørn Totland, Svein Floen, Asgeir Aglen
p. 815-821

Rapporter og avhandlinger

2018

Fangstkontroll i snurrevad Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

Ólafur Arnar Ingólfsson, Kurt Hansen, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Odd Børre Humborstad, Shale Rosen, Svein Løkkeborg, Dagfinn Lilleng, Terje Hemnes, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner - Delrapport til FHF

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland, Odd Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Purse Seine Catch Control - Faglig sluttrapport

Hector Pena, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold, Michael Breen, Olafur Ingolfsson, Maria Tenningen, Jan Tore Øvredal
2017

Beste praksis for slipping fra not. Faglig sluttrapport for prosjekt «Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not».

Neil Anders, Michael Breen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold
2016

Tester av «beste praksis for slipping fra not».

Michael Breen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Bjørn Totland, Neil Anders
2015

Tokt med FF Sjarmør 12 – 17 februar 2015: Tester av ”beste praksis” for slipping fra not, ny flåsnurpe og lys på fløytlina.

Jostein Saltskår, Aud Vold, Olafur Arnar Ingolfsson, Bjørn Totland
2014

Låssetting av sommermakrell: Gjennomføring av låssetting og prøvetaking

Aud Vold, Michael Breen, Bjørn Totland
2014

Sluttrapport for prosjekt #900514: "Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi"

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Michael Breen, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal
2014

Er det mulig å standardisere metoder for slipping av pelagiske fiskearter i notfiske?

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal
2013

Prøvetaking i notfiske etter sild, makrell og lodde. Forsøk med fastmontert prøvetakings- og observasjonsutstyr i ringnot

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Michael Breen
2012

Prøvetaking i not. Delrapport I: forsøk utført om bord på M/S ”Møgsterhav” på sild og makrell

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold
2012

Instrumentering for trenging i not. Forstudie

B. Svardal, Geir Pedersen, P.J. Thomas, Audun Pedersen, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Maria Mikaela Tenningen, Aud Vold, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår
2012

Dødelighet av vårgytende sild etter trenging i not. Rosfjorden i Vest-agder, 21.03 - 04.04.2011. Rapport fra Havforskningen 10-2012

Aud Vold, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Maria Mikaela Tenningen, Bjørn Totland, Asbjørn Aasen, Rolf Erik Olsen
1993

Computerbased detection of schools for counting, quantification of size and swimming behaviour by the Simrad SA950 sonar

Bjørn Totland, Ole Arve Misund
1991

A PC-based echo integrator system applicable for school structure analysis

Svein Floen, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Ole Arve Misund
1991

Kartlegging av struktur i sildestimar. I Proceedings SAS Unsers Gorup Scandinavia, 23 - 25 Oktober 1991, Oslo, pp. 245 - 258

Ole Arve Misund, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Svein Floen

Faglige foredrag

2017

From survival studies to management - Norwegian purse seine fisheries

Maria Tenningen, Aud Vold, Michael Breen, Egil Ona, Gavin Macaulay, Neil Anders, Hector Pena, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal
2017

Behaviour of mackerel and herring during slipping from purse seines

Neil Anders, Michael Breen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold
2016

Automatisk sekkeåpner

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Dagfinn Lilleng, Bjørn Foss
2012

A review of possible mitigation measures for reducing mortality in purse-seine fisheries

Mike Breen, Bjørnar Isaksen, Egil Ona, A.O. Pedersen, Geir Pedersen, Jostein Saltskår, B svardal, Maria Mikaela Tenningen, P. J. Thomas, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Aud Vold

Mediebidrag

2017

Selektiv flyndresnurrevad. Nor-Fishing 2016

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)