Gå til hovedinnhold

NOT CACHED

Børge Holte

No image
Forsker
Telefon: 91630856
Avdeling: Bunnsamfunn

Arbeidsområde

Bunnøkologi

Curriculum Vitae

2004   Dr.philos; Forurensningseffekter i bunndyrsamfunn.

2000   Prosjektstyring
1985   Økonomi og regnskap
1982   Cand.real.; Forurensningseffekter i bunndyrsamfunn
1979   Cand.mag.; Biologi, kjemi, datafag

PR​AKSIS

2016   Havforskningsinstituttet, forsker
2010   Havforskningsinstituttet, programleder Mareano. Leder Mareanos
nasjonale Utøvende gruppe
2008   Havforskningsinstituttet, forsker. Mareano-programmet. Nord-Norge-
koordinator naturtypekartlegging kyst
1995   Fylkesmannen i Troms, seksjonsleder 2000–2008. Miljøvernavdelingen,
Forurensnings¬seksjonen.
1997-98   Norsk polarinstitutt, førstekonsulent. Forvaltningsavdelingen.
Forurensningssaker og utredninger; AMAP-representant, koordinator
for den norsk-russiske Havmiljøgruppen under Den blandete norsk-russiske
kommisjon for vern av naturmiljøet.
1991   Akvaplan-niva AS, seksjonsleder kystøkologi. Bl.a. havbruks-, industri
og kommunale resipienteffekter, off-shore miljøovervåking for petroleumsindustrien.
1989–91   Norsk institutt for vannforskning (NIVA), forsker.
1985   Akvaplan AS. Konsulent/forsker/seksjonsleder. Bl.a. resipienteffekter
og off-shore overvåking.
1984   Fiskerisjefen i Troms / Fiskeridirektoratet. Fangst og fartøy.
1983   Universitetet i Tromsø, forsker/stipendiat. Forurensningseffekter i bunndyrsamfunn.
1983   Tromsø museum/Statens forurensningstilsyn. Utredning om skadevirkninger
fra eventuelle oljeutslipp langs kysten av Nord-Norge.
1982   Fiskeridirektoratet. Hvalfangstinspektør.
1980-82   Universitetet i Tromsø, engasjement. Dykker, båtfører, akvarierøkter.
1981   Fiskeridepartementet. Selfangstinspektør.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2019

Does grab size influence sampled macrofauna composition? A test conducted on deep-sea communities in the northeast Atlantic

Børge Holte, Lene Buhl-Mortensen
Marine Environmental Research 154
2016

Om bruk av stor og liten grabb og merknader på tilbakemeldinger fra ekstern evalueringsgruppe.

Holte B, L Buhl-Mortensen
MAREANO's Program Group. November 3
2016

Fishing impacts on benthic ecosystems: an introduction to the 2014 ICES symposium special issue

Lene Buhl-Mortensen, Francis Neat, Mariano Koen-Alonso, Carsten Hvingel, Børge Holte
ICES Journal of Marine Science 73 p. i1-i4
2015

The MAREANO programme – A full coverage mapping of the Norwegian off-shore benthic environment and fauna

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Margaret F.J. Dolan, Børge Holte
Marine Biology Research 11 p. 4-17
2012

Habitat complexity and bottom fauna composition at different scales on the continental shelf and slope.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, MFJ Dolan, J Dannheim, V Bellec, B Holte
Hydrobiol. 685 p. 691-219
2007

Multidecadal stability of benthic community structure in a high-Arctic glacial fjord (van Mijenfjord, Spitsbergen)

PE Renaud, M Włodarska-Kowalczuk, Hilde Trannum, Børge Holte, JM Węsławski, Salve Dahle, Bjørn Gulliksen
Polar Biology 30 p. 295-305
2005

Soft-bottom fauna and oxygen minima in sub-arctic north Norwegian marine sill basins.

Holte B, E Oug, S Dahle
Polar Biology 30 p. 85-96
2004

Depth-related benthic macrofaunal biodiversity in three undisturbed north Norwegian fjords.

Holte B, E Oug, S Cochrane
Sarsia 89 p. 91-101
2001

Possible ecological effects from maldanid (annelida, polychaeta) "super-dominance" in a small North NOrwegian sill system.

Holte B
Ophelia 55 p. 69-75
1998

Soft-bottom macrofauna and responses to organic enrichment in the subarctic waters of Tromsø, northern Norway.

Holte B, E Oug
Journal of Sea Research 36 p. 227-237
1998

Common macrofaunal dominant species in the sediments of some north Norwegian and Svalbard fjords.

Holte B, B Gulliksen
Sarsia 19 p. 375-382
1998

The macrofauna and main functional interactions in the sill basin sediments of the pristine Holandsfjord, northern Norway, with autecological reviews for some key-species.

Holte B
Sarsia 83 p. 55-68
1996

Some macrofaunal effects of local pollution and glacier-induced sedimentation, with some indicative analyses, in the sediments of two Arctic fjords.

Holte B, S Dahle, B Gulliksen, K Næs
Polar Biology 16 p. 549-557
1987

Benthic communities and their physical environment related to urban pollution from Tromsø, Norway. II. Soft-bottom communities.

Holte B, B Gulliksen
Sarsia 72 p. 133-141
1987

Benthic communities and their physical environment related to urban pollution from Tromsø, Norway. I. The physical environment: Hydrography, plant nutrients, organic enrichment and redox conditions.

Holte B, K-J Jakola, B Gulliksen
Sarsia 72 p. 125-132
1983

The soft bottom fauna in van Mijenfjord and Raudfjord at Svalbard.

Gulliksen B, B Holte
Marine Biology of Polar Regions and Effects of Stress on Marine Organisms. EMBS Symposium paper p. 199-215
1983

Norwegian action plan for oil spills at Svalbard.

Gulliksen B, B Holte
Progress in Underwater Science 9 p. 121-124
1979

Swimming behaviour of salmonid fish in ocean pens.

Sutterlin A, K-J Jakola, B Holte
Journal of Fisheries and Research Board of Canada 36 p. 948-954

Informasjonsmateriale

2016

MAREANO – collecting marine knowledge.

L R Bjarnadóttir, H Hodnesdal, B Holte (Alphabetical order)
p. 24 pp.
2015

MAREANO – samler kunnskap om havet.

L R Bjarnadóttir, H Hodnesdal, B Holte (alphabetic order)
p. 24 pp.

Poster

2011

Changes in the distribution of benthic fauna off N. Norway

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Arne Hassel, Anne Helene S. Tandberg, Børge Holte

Produkt

2015

Coordinator for MAREANO's committee for English book production

Holte
The Norwegian Sea Floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management p. 192 pp

Kapitler og bøker

2017

Hav er meir enn vatn

Ann-Lisbeth Agnalt, Sissel Andersen, Lars Asplin, Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Caroline Durif, Tone Falkenhaug, Jan Helge Fosså, kjersti lie Gabrielsen, Olav Rune Godø, Marie Hauge, Solfrid Sætre Hjøllo, Børge Holte, Vivian Husa, Olav Sigurd Kjesbu, Tina Kutti, Stein Mortensen, Leif Nøttestad, Lise Doksæter Sivle, Anne Berit Skiftesvik, Øystein Skaala, Tore Strohmeier, Svein Sundby, Vidar Wennevik, Anne Gro Vea Salvanes, Christofer Troedsson, Lasse Pettersson, Annette Samuelsen
2015

Tromsøflaket, Eggakanten and the areas off Finnmark.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, J Dannheim, K Kröger, M Dolan and K Picard
The Norwegian Sea Floor. p. 34-42
2015

Barents Sea and coast of Finnmark: The bottom fauna

Genoveva Gonzalez-Mirelis, Børge Holte, Pål Buhl-Mortensen, Lene Buhl-Mortensen
p. 126-135
2015

The bottom fauna from Lofoten to Finnmark: Fauna collected using beamtrawl, sled and grab

Børge Holte, Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Anne Helene S. Tandberg, Arne Hassel, Margaret Dolan, Jennifer Dannheim, Kerstin Kroger
p. 81-91
2015

The deep-sea off Lofoten, Vesterålen and Troms: Bottom habitats and fauna

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte, Genoveva Gonzalez-Mirelis
p. 71-79
2015

Benthic fauna - the shelf off Lofoten - Vesterålen - Troms

Pål Buhl-Mortensen, Lene Buhl-Mortensen, Børge Holte, Margaret Dolan, Jennifer Dannheim, Kerstin Kroger
p. 52-59
2015

Tromsøflaket, Eggakanten and the areas off Finnmark

Reidulv Bøe, Valerie K Bellec, Terje Thorsnes, Kim Picard, Margaret Dolan, Leif Rise, Sigrid Elvenes, Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte, Jennifer Dannheim, Kerstin Kroger
p. 23-41
2010

Naturtyper og dyreliv.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte
Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – Ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. p. 68-76
2010

Sokkelen utenfor Lofoten-Vesterålen-Troms.

Buhl-Mortensen P, L Buhl-Mortensen, B Holte, J. Dannheim, K Kröger
Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – Ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. p. 36-46
2010

Dyrelivet på havbunnen – Tromsøflaket og Eggakanten.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, J Dannheim, K Kröger, M Dolan, K Picard
Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – Ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning p. 36-46

Populærvitenskapelige artikler

2017

Benthic fauna may give warning of changes in the environment.

Holte B, G Sætra
Fram Forum 2017 p. 60-63
2016

Havbunnens skjulte skatter. Ti år med Mareano - ny kunnskap om artsmangfold og biotoper

Børge Holte, Endre Willassen
Årbok for Universitetsmuseet i Bergen p. 75-88
2015

Snøkrabben spiser den maten fisken ikke finner

Carsten Hvingel, Børge Holte, Cecilie Hansen
Forskning.no
2015

Barentshavet på storskjerm.

Holte B, L R Bjarnadóttir
www.mareano.no
2015

Deep sea snow storm in the Barents Sea

Lene Buhl-Mortensen and Børge Holte
www.mareano.no
2015

The Barents Sea — high production and a rich species community

Børge Holte, Lene Buhl-Mortensen, Andrey Voronkov, Anne Sveistrup, Eva Marie Skulstad, Gjertrud Jensen, Heidi Gabrielsen, Lise Heggebakken
www.mareano.no
2015

Hurra, vi er ferdig med R-stasjon nummer 1500!

Bjarnadóttir, R L, B Holte
www.mareano.no
2015

High production and intensive fisheries

Buhl-Mortensen L, B Holte
www.mareano.no
2015

MAREANO Spring Cruise — Mission Accomplished!

Holte B
www.mareano.no
2015

Snøkrabben spiser den maten fisken ikke finner.

Hvingel C, B Holte, Hansen C
www.forskning.no
2015

Bunndyr varsler om miljøforandringer

Lene Buhl-Mortensen, Børge Holte
Ottar p. 24-29
2014

MAREANO-surveys in 2014

Holte B, H Hodnesdal, L Rún Bjarnadóttir
www.mareano.no
2014

Sårbare naturtyper i dypet.

Gonzales-Mirelis G, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, B Holte
Fisken og havet Særno. 1 p. 141-146
2014

MAREANOs kartlegging av sårbare naturtyper.

Gonzales-Mirelis G, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, B Holte, 2014.
Fisken og havet Særno. 1 p. 147-148
2012

MAREANO finner flere ukjente dyrearter

Børge Holte, Torkild Bakken, Katrine Kongshavn
Mareano

Rapporter og avhandlinger

2019

Kildesporing av miljøgifter i kveite fra Ytre Sklinnadjupet - Analyser av miljøgifter i sediment og rødpølser, oppsummering av eksisterende kunnskap og anbefalinger videre

Bente Merete Nilsen, Stepan Boitsov, Børge Holte, Henning K.B. Jensen, Terje Thorsnes
2018

Undersøkelser av sedimentsamfunn offshore – sammenlignende kvantitativ utprøving av 0,1 m² vs. 0,25 m² van Veen grabb

Børge Holte, Lene Buhl-Mortensen
2017

Sammenlignende utprøving av 0,1 og 0,25 m2 van Veen-grabb til bruk ved undersøkelser av bunndyrsamfunn offshore.

Holte B, L Buhl-Mortensen
Fisken og havet (in press) p. 65
2016

MAREANO årsrapport 2015.

L R Bjarnadóttir, B Holte, H Hodnesdal (alphabetical order)
p. 77 pp
2015

MAREANO årsrapport 2014.

L R Bjarnadóttir, B Holte, H Hodnesdal (alphabetical order)
p. 68 pp.
2015

MAREANOs aktivitetsplan for 2016.

Bjarnadóttir, Hodnesdal, Holte (alphabetical order)
p. 60 pp.
2015

Toktrapport 2014 – Cruise report 2014. Feltinnsamling av geologisk, biologisk og kjemisk materiale.

Holte B, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, AHS Tandberg
p. 52 pp
2014

MAREANOs aktivitetsplan for 2015.

L R Bjarnadóttir, B Holte, H Hodnesdal (alpåhabetical order)
p. 52 pp.
2014

MAREANO årsrapport 2013.

´L R Bjarnadóttir, B Holte, H Hodnesdal (alphabetival order)
p. 53 pp.
2014

Mareanos toktrapport 2013 – Mareano's cruise report 2013.

Tandberg AHS, B Holte, P Buhl-Mortensen
p. 62 pp.
2013

Mareano. Toktrapport 2012.

Tandberg AHS, B Holte, P Buhl-Mortensen
p. 38 pp.
2011

Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor Fauna analyses of a possible electrical cable corridor in the Hardanger fjord

Lis Lindal Jørgensen, Silje-Kristin Jensen, Børge Holte, Kjell Gunnar Bakkeplass
Fisken og Havet nr. 1

Faglige foredrag

2017

Resultater fra sammenlignende undersøkelse av stor og liten grabb.

Holte B
MAREANO's Program Group.
2016

MAREANO status og utfordringer ved Svalbard.

L R Bjarnadóttir, B Holte, H Hodnesdal
MAREANO workshop on areal priorities at Svalbard. Tromsø, April.
2016

Sammenlignende grabbstudium offshore.

Holte B
MAREANOs Steering board and Program Group. Lonyearbyen June 3.
2016

MAREANOs planer ved Svalbard.

Holte B
Semiar "Fjord og hav". IMR, April 29.
2016

Resultater fra sammenlignende undersøkelse ved bruk av liten og stor grabb i MAREANO.

Holte B, L Buhl-Mortensen
MAREANO's Program Group. Directorate of Fisheries, April 13.
2016

Stor eller liten grabb offshore?

Holte B, L Buhl-Mortensen
Environmental forum for offshore petroleum-related monitoring. Norsk olje&gass, October 19.
2015

The MAREANO-project.

Holte, B, L Buhl-Mortensen, P Buhl-Mortensen, G Gonzales-Mirelis
University of Alicante, Marine Biology Research Laboratory. March.
2015

Visualizing biological geospatial data through species distribution modeling for the MAREANO program.

Gonzalez-Mirelis, G., Buhl-Mortensen, P., Dolan, M., Buhl-Mortensen, L., Jensen, G., Sveistrup, A., Bakkeplass K. & Holte, B.
50ht EMBS-symposium Oct 2015, Helgoland.
2014

MAREANO - metoder og produkter.

Bjarnadóttir, L.R., Hodnesdal, H. & Holte, B.
MAREANO workshop om Svalbardfjorder, Tromsø, November 13.
2014

MAREANO - past, present and future.

Bjarnadóttir, L.R., Thorsnes, T., Hodnesdal, H., Holte, B., Dolan, M., Bellec, V., Elvenes, S., Jensen, H., Rise, L., Plassen, L., Baeten, N., Bøe, R. & Lepland, A.
GeoHab Conference, Lorne, Australia, May 5-9.
2013

Spatial distribution of macrozoobenthic production on the northern Norwegian shelf

Anne Helene S. Tandberg, Jennifer Dannheim, Henning K.B. Jensen, Margaret Dolan, Valérie K. Bellec, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte
Arctic Frontiers
2011

Endringer i bunnfauna observert av Mareano 2006-2009 - grunnlag for fremtidig analyse av endringer i miljø?

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte, Arne Hassel, Lis Lindal Jørgensen, Anne Helene S. Tandberg
2011

Baseline mapping: a necessity for an assessment of effects of climate changes on benthic communities

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte, Arne Hassel, Lis Lindal Jørgensen, Anne Helene S. Tandberg

Vitenskapelige foredrag

2016

MAREANO inntar Svalbard.

Holte B
Lecture for the Norwegian Minister of Trade, Industry and Fisheries. Tromsø January 25.
2016

Input to the ICES' MAREANO Evaluation Committee.

Holte B, L Buhl-Mortensen
ICES, Copenhagen
2015

Nye resultater fra Mareano.

Hodnesdal Hanne, Lilja Rún Bjarnadóttir, Børge Holte
MAREANOs brukerkonferanse 2015. Norwegian Env. Agency, October 29.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)