Gå til hovedinnhold

Endre Grimsbø

No image
Senioringeniør
Telefon: 91609034
Avdeling: Dyrevelferd

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2020

A flexible autonomous robotic observatory infrastructure for bentho-pelagic monitoring

Jacopo Aguzzi, Jan Albiez, Sascha Flögel, Olav Rune Godø, Endre Grimsbø, Simone Marini, Olaf Pfannkuche, Erik Rodriguez, Laurenz Thomsen, Terje Torkelsen, Javier Valencia, Vanesa López-vázquez, Henning Wehde, Guosong Zhang
Sensors 20 p. 1-17
2019

Assessing the effectiveness of an electrical stunning and chilling protocol for the slaughter of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

Neil Anders, Bjørn Roth, Endre Grimsbø, Michael Breen
PLOS ONE 14
2018

Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Anders Karlsson-Drangsholt, Ragnhild Aven Svalheim, Øyvind Aas-Hansen, Stein Harris Olsen, Kjell Øivind Midling, Michael Breen, Endre Grimsbø, Helge K. Johnsen
Fisheries Research 197 p. 96-104
2016

Optimal AC frequency range for electro-stunning of Atlantic salmon (Salmo salar)

Endre Grimsbø, Ragnar Nortvedt, Bjørn Tore Hjertaker, Erling Hammer, Bjørn Roth
Aquaculture 451 (Ja) p. 283-288
2016

Electrical stunning of edible crabs (Cancer pagurus): From single experiments to commercial practice

Bjørn Roth, Endre Grimsbø
Animal Welfare 25 (Ja) p. 489-497
2014

Preventing injuries and recovery for electrically stunned Atlantic salmon (Salmo salar) using high frequency spectrum combined with a thermal shock

Endre Grimsbø, Ragnar Nortvedt, Erling Hammer, Bjørn Roth
Aquaculture 434 (Ja) p. 277-281
2012

Live chilling of Atlantic salmon: physiological response to handling and temperature decrease on welfare

A. Foss, Endre Grimsbø, E Vikingstad, Ragnar Nortvedt, Erik Slinde, Bjørn Roth
Fish Physiology & Biochemistry 38 (Ja) p. 565-571
2012

Crowding, pumping and stunning of Atlantic salmon, the subsequent effect on pH and rigor mortis

Bjørn Roth, Endre Grimsbø, Erik Slinde, Atle Foss, Lars Helge Stien, Ragnar Nortvedt
Aquaculture 326-329 (Ja) p. 178-180
2010

Electrical stimulation of Atlantic salmon muscle and the effect on flesh quality

Bjørn Roth, Ragnar Nortvedt, Erik Slinde, Atle Foss, Endre Grimsbø, Lars Helge Stien
Aquaculture 301 (Ja) p. 85-90
2010

Percussion and electrical stunning of Atlantic salmon (Salmo salar) after dewatering and subsequent effect on brain and heart activities

Bert Lambooij, Endre Grimsbø, Hans van de Vis, Henny G.M. Reimert, Ragnar Nortvedt, Bjørn Roth
Aquaculture 300 (Ja) p. 107-112

Poster

2019

Mackerel can be humanely slaughtered using electrical stunning and chilling

Neil Anders, Bjørn Roth, Endre Grimsbø, Michael Breen
2011

ELECTRO STUNNING OF ATLANTIC SALMON (Salmo salar L.): FACTORS THAT AFFECT THE STUNNING CURRENT

Endre Grimsbø, Bjørn Roth, Ragnar Nortvedt
2009

LIVE CHILLING OF ATLANTIC SALMON: EFFECTS FROM HANDLING AND TEMPERATURE DECREASE ON WELFARE

Atle Foss, Endre Grimsbø, E Vikingstad, Ragnar Nortvedt, Erik Slinde, B. Roth
(Ja)

Vitenskapelige foredrag

2017-04-06

Påvirkes makrell av seismikk?.

Grimsbø, E., Forland, T. N.
Fisk og seismikk 2017 (Norsk olje og gass) (Ja)
2017-03-02

Noen praktiske anvendelser av fast fourier transform (FFT) og frekvensspektrum

Gromsbø, E.
Sjøkrigsskolen (Ja)

Kapitler og bøker

2018

Sprengningsarbeider i sjø – effekter på marint liv og mulige tiltak (Blasting operations at sea – effects on marine life and possible actions)

Endre Grimsbø, Petter Helgevold Kvadsheim
p. 33-51
2016

Elektromagnetiske undersøkelser i olje- og gassleiting: Fisk merker magnetiske og elektriske felt

Endre Grimsbø, John Dalen, Lise Doksæter Sivle
(Ja) p. 100-101
2007

BIO291 Fish Physiology Autumn 2007, Applying LabView to Tunnel-respirometry of Atlantic cod.

Brix, O., Grimsbø, E., Gjerstad, C.
University of Bergen, Department of Biology. (Ja) p. 30 pages
2006

BIO291 Fish Physiology Autumn 2006, Applying LabView to Tunnel-respirometry of Atlantic cod.

Brix, O., Hjertaker, B. T., Grimsbø, E., Gjerstad, C.
University of Bergen, Department of Biology (Ja) p. 26 pages

Populærvitenskapelige artikler

2014

Unik undesjøisk platform: Observerer miljø og biologisk mangfald og sender infromasjon til land

Olav Rune Godø, Gavin Macaulay, Endre Grimsbø
Fisken og Havet, Særnummer 2014 (Ja) p. 127-128

Faglige foredrag

2020

Introduksjon i elektriske filtre og praktiske anvendelser

Grimsbø, Endre
2019

A flexible autonomous bottom resident infrastructure for bentho-pelagic monitoring

Henning Wehde, L Thomsen, O. Pfannkuche, J. Albiez, S. Flögel, Olav Rune Godø, Terje Torkelsen, J. Valencia, E Rodriguez, V Lopez, S. Marini, Endre Grimsbø, G. Zhang, J. Aguzzi
2019

Trail Lecture, Associate Professor position in Natural Science: Lyd og praktisk bruk av akustiske målinger. (Sound and practical use of acoustic measurements.)

Grimsbø, Endre
2018

Bruk av teknologi i landbasert husdyrproduksjon: Framtidsutsikter for en effektiv og dyrevennlig produksjon

Grimsbø, Endre
2017

Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses

Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Hans Erik Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Mathias Andersson, Markus Linne, Endre Grimsbø, Lise Doksæter Sivle
2017

Påvirkes makrell av seismikk?

Endre Grimsbø, Tonje Nesse Forland
2017

Noen praktiske anvendelser av fast fourier transform (FFT) og frekvensspektrum

Grimsbø, Endre
2016

Research and innovation to address munitions in the sea by JPI Oceans (Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans)

Emilio F. Campana, Ezio Amato, Jacek Beldowski, Rune Berglind, Claus Boettcher, Kathrine Angell-Hansen, Angelo Camerlenghi, Pierpaolo Campostrini, Sandro Carniel, Endre Grimsbø, Joachim Harms, Petter Helgevold Kvadsheim, Per Leffler, Charlotte Marcinko, Pier Francesco Moretti, Roland J. Rogers, Helle Kristin Rossland, Mario Sprovieri, Jens Sternheim
(Ja)
2016

Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling i en slaktelinje for fisk

Grimsbø, Endre
NTNU (Ja)

Annet tidsskriftbidrag

2019

The Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory—A cabled infrastructure for operational acoustical oceanography

Geir Pedersen, Espen Johnsen, Lars Alf Ødegaard, Guosong Zhang, Endre Grimsbø, Gavin Macaulay, Tor Arne Reinen, Anders Hermansen
Journal of the Acoustical Society of America 146

Rapporter og avhandlinger

2020

Effekter av støyforurensning på havmiljø - kunnskapsstatus og forvaltningsrådgiving FFI-RAPPORT 20/0105

Petter Helgevold Kvadsheim, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Lise Doksæter Sivle
2020

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger — Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2020

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Tina Kutti
2019

Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova [rapport]

Henning Steen, Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Endre Grimsbø, Daniel Nyqvist, Bjarte Bogstad
2019

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Karen de Jong, Endre Grimsbø
2017

Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus)

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Mathias Andersson, Endre Grimsbø, Markus Linne, Hans Erik Karlsen
2016

Science, Technology, and Society Initiative to Minimize Unwanted Catches in European Fisheries - Final report

Ben Brinberg, X. Valasques, Amit Lerner, Aida Campos, Moritz Eichert, Paulo J. Fonseca, L. Marques, Margarida Castro, Anne Christine Utne-Palm, Endre Grimsbø, Shale Rosen, Michael Breen, Dan Watson, Aran Dasan
2016

Measuring methods for fish welfare during slaughter based on electrical impedance, EEG, ECG and blood

Endre Grimsbø, Ragnar Nortvedt
(Ja)
2015

Sluttrapport: Levendekjøling med CO2 effekt av vannkvalitet på stressresponsen hos oppdrettslaks

Atle Foss, Endre Grimsbø, Anders Mangor-Jensen, Bjørn Roth
(Ja)
2015

IESSNS international mackerel-ecosystem survey (2015832) 26.06.2015-28.07.2015

Endre Grimsbø, Leif Nøttestad
(Ja)
2014

IESSNS international mackerel-ecosystem survey (2014813) 01.07.2014-28.07.2014

Geir Odd Johansen, Endre Grimsbø
(Ja)
2013

Utsetting av autonom instrumentplattform i Hola, tokt med "Johan Hjort" 25.29. januar 2013

Endre Grimsbø, Olav Rune Godø
Havforskningsinstituttet (Ja)
2013

Slakting av oppdrettsfisk. Svar på spørsmål fra Mattilsynet knyttet til fiskevelferd i slakteprosessen

Erik Slinde, Endre Grimsbø, Tore S Kristiansen
(Ja)
2013

Electrical Stunning of Edible Crabs

Bjørn Roth, Endre Grimsbø
NOFIMA (Ja)
2007

Instrumentation of swim tunnels and conductivity measurement of fish.

Grimsbø Endre
University of Bergen, Department of Physics and Technology. (Ja) p. 100 pages
2007

Instrumentation of swim tunnels and conductivity measurement of fish

Endre Grimsbø, Bjørn Tore Hjertaker, Ole Brix
(Ja)
2004

SMSdotNET. Timeregistrering for Sunnfjord Energi AS

Grimsbø, E., Hellen, T., Myklebust, B.
Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for ingeniør- og naturfag (Ja)
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)