Enrique Perez Garcia

C%3A%5CUsers%5Ckjersti%5CDesktop%5CEnrique%20Perez%20Garcia.jpg
Senioringeniør
Telefon: 41458084
Avdeling: Stasjon Bergen

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2015

Evaluation of emamectin benzoate and substance EX against salmon lice in sea-ranched Atlantic salmon smolts

Ove Tommy Skilbrei, Per Gunnar Espedal, Frank Nilsen, Enrique Perez Garcia, Kevin Glover
Diseases of Aquatic Organisms 113 p. 187-194

Kapitler og bøker

Nyheter

Nyheter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)