Gå til hovedinnhold

Ingrid Uglenes Fiksdal

ingrid
Overingeniør
Telefon: 55238567

Arbeidsområde

Arbeidsoppgaver
Jeg har vært ansatt som ingeniør ved Havforskningsinstituttet, der jeg har driftsansvaret for histologilaboratoriet. Jeg gir jevnlig undervisning i histologiske arbeidsmetoder for studenter såvel som for interne og eksterne hospitanter.

Arbeidserfaring
Histologi, immunohistokjemi, Ultrasnitting, Kvalitetssikring av metoder
Vev fra fisk, krepsdyr og skjell, både frisk og med sykdom.
Prøvetaking av fisk
Preparering av vevsprøver, snitting i parafin og resin, vurdering av snitt og diagnostisering (fotodokumentasjon).  En stor del av sykdomslaboratoriet virksomhet er konsentrert om infeksjonssykdommer på oppdrettsfisk og skjell (laks, kveite, piggvar, torsk, steinbit, leppefisk, kamskjell, hummer og lakeslus).

Curriculum Vitae

Formell kompetanse:

• Laboratorieskolen (Bioingeniørskolen),  1982-1983
• Medisinsk fakultet:
Nyere metoder diagnostisk patologi  1989
• Videreutdanning ved Universitetet:
Parasitter hos fisk    1990
Fiskehistopatologi    1990
Fiskeernæring     1992
• Veterinærinstituttet, Oslo
Immunohistochemistry in fish patology 1994
• Norges veterinærhøgskole:
Forsøksdyrlære    1999

Jobbkompetanse

Haukeland sykehus, biopsilaboratoriet      1984-1987

Publikasjoner

Faglige foredrag

2018

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon

Nina Sandlund, Egenberg Marie, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2018

Susceptibility of brown trout (Samo trutta) and Atlantic salmon (Salmo salar) to important viral pathogens (SAV3 and PRV1)

Anne Vossgård, Egil Karlsbakk, Sonal Patel, Ingrid Uglenes Fiksdal, Maria Dahle, Håkon Berg-Rolness, Stig Mæhle, Joachim Nordbø, Abdullah Sami Madhun
2018

Susceptibility of sea trout post-smolts to SAV and PRV

Bjørn Olav Kvamme, Sonal Patel, Egil Karlsbakk, Maria Dahle, Stig Mæhle, Julie Karoline H. Nordbø, Ingrid Uglenes Fiksdal, Abdullah Sami Madhun
2017

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon.

Nina Sandlund, Marie Egeberg, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2017

Dynamics of salmonid alphavirus infection and shedding rate is dose dependent

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Stig Mæhle, Cecilie Kristin Skår, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Hugh Craig Morton, Sigurd Olav Stefansson, Geir Lasse Taranger, Sonal Patel
2017

SAV3 infection and shedding rate is dose dependent

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Stig Mæhle, Cecilie Kristin Skår, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Hugh Craig Morton, Sigurd Olav Stefansson, Geir Lasse Taranger, Sonal Patel
2017

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon.

Nina Sandlund, Marie Egenberg, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2016

European lobster develops deformities with increasing pCO2and temperature; What happens in the gastroliths & exoskeleton ?

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Ingrid Uglenes Fiksdal, Marita Larsen, Grethe Beate Thorsheim
2016

Atlantisk laks er mer utsatt ved 2 uker enn ved 9 uker etter sjøvannutsett til SAV3 infeksjon

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Ingrid Uglenes Fiksdal, Ann Cathrine B. Einen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Ole Nilsen, Sigurd Olav Stefansson, Geir Lasse Taranger, Øystein Evensen, Hugh Craig Morton, Sonal Patel
2016

SAV3 infection and shedding rate is dose dependent

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Stig Mæhle, Cecilie Kristin Skår, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Hugh Craig Morton, Sigurd Olav Stefansson, Geir Lasse Taranger, Sonal Patel
2015

Experiencec with American lobster (Homarus americanus) and shell disease from Norway.

Nina Sandlund, Ann-Lisbeth Agnalt, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Eva Farestveit, Egil Karlsbakk
2009

B and T cell markers during Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) ontogenesis

Sonal Patel, Aina-Cathrine Øvergård, Elin Sørhus, Ingrid Uglenes Fiksdal, Audun H. Nerland

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Genes related to cell-mediated cytotoxicity and interferon response are induced in the retina of European sea bass upon intravitreal infection with nodavirus

Yulema Valero, Bassima Boughlala, Marta Arizcun, Sonal Patel, Ingrid Uglenes Fiksdal, Maria Angeles Esteban, Joaquin De Juan, José Meseguer, Elena Chaves-Pozo, Alberto Cuesta
Fish and Shellfish Immunology 74 p. 627-636
2018

Time after seawater transfer influences immune cell abundance and responses to SAV3 infection in Atlantic salmon

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Ingrid Uglenes Fiksdal, Håvard Bjørgen, Arild Tangerås, Bernd Köllner, Erling Olaf Koppang, Sonal Patel
Journal of Fish Diseases 41 p. 1269-1282
2017

The ecological profile of Atlantic salmon escapees entering a river throughout an entire season: Diverse in escape history and genetic background, but frequently virus-infected

Abdullah Sami Madhun, Vidar Wennevik, Egil Karlsbakk, Øystein Skaala, Ingrid Uglenes Fiksdal, Sonnich Meier, Yongkai Tang, Kevin Glover
ICES Journal of Marine Science 74 p. 1371-1381
2016

Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts challenged two or nine weeks after seawater-transfer show differences in their susceptibility to salmonid alphavirus subtype 3 (SAV3)

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Geir Lasse Taranger, Tom Ole Nilsen, Hugh Craig Morton, Ingrid Uglenes Fiksdal, Sigurd Olav Stefansson, Per Gunnar Fjelldal, Øystein Evensen, Sonal Patel
Virology Journal 13
2016

Relationship between viral dose and outcome of infection in Atlantic salmon, Salmo salar L., post-smolts bath-challenged with salmonid alphavirus subtype 3

Jiraporn Jarungsriapisit, Lindsey Moore, Stig Mæhle, Cecilie Kristin Skår, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Hugh Craig Morton, Sigurd Olav Stefansson, Geir Lasse Taranger, Sonal Patel
Veterinary research (VR) 47:102 p. 1-13
2013

Amoebic gill disease due to Paramoeba perurans in ballan wrasse (Labrus bergylta)

Egil Karlsbakk, Anne Berit Olsen, Ann Cathrine B. Einen, Tor Atle Mo, Ingrid Uglenes Fiksdal, Hans Aase, Cathrine Anette Kanikeberg Kalgraff, Sjur Åge Skår, Haakon Hansen
Aquaculture 412 p. 41-44
2013

'Cand. Actinochlamydia clariae' gen. nov., sp. nov., a unique intracellular bacterium causing epitheliocystis in catfish (Clarias gariepinus) in Uganda

Andreas L Steigen, Are Nylund, Egil Karlsbakk, Peter Akoll, Ingrid Uglenes Fiksdal, Stian Nylund, Robinson Odong, Heidrun Plarre, Ronald Paul Semyalo, Cecilie Kristin Skår, Kuninori Watanabe
PLOS ONE 8
2012

Atlantic halibut experimentally infected with nodavirus shows increased levels of T-cell marker and IFN gamma transcripts

Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, Ingrid Uglenes Fiksdal, Sonal Patel
Developmental and Comparative Immunology 37 p. 139-150
2011

Expression of T-cell markers during Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) ontogenesis

Aina-Cathrine Øvergård, Ingrid Uglenes Fiksdal, Audun H. Nerland, Sonal Patel
Developmental and Comparative Immunology 35 p. 203-213
2011

Novel method for quantifying salmonid mucous cells

Karin Pittman, Philippe Sourd, Bjarne Ravnøy, Øystein Olai Espeland, Ingrid Uglenes Fiksdal, Tina B Oen Gaarden, A Pittman, Kirsten Redmond, John W. Sweetman
Journal of Fish Diseases 34 p. 931-936
2010

Comparative susceptibility of turbot, halibut and cod yolk sac larvae to challenge with Vibrio spp

Nina Sandlund, Odd Magne Rødseth, Dag H. Knappskog, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 89 p. 29-37
2009

Ontogeny of lymphoid organs and development of IgM-bearing cells in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)

Sonal Patel, Elin Sørhus, Ingrid Uglenes Fiksdal, Per Gunnar Espedal, Øivind Bergh, Odd Magne Rødseth, H. Craig Morton, Audun H. Nerland
Fish and Shellfish Immunology 26 p. 385-395
2008

Immunohistochemistry of Atlantic codlarvae Gadus morhua experimentally challenged with Vibrio anguiallarum

Ane Rebecca Engelsen, Nina Sandlund, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 80 p. 13-20
2006

Probiotic effect in vivo of Roseobacter strain 27-4 against Vibrio (Listonella) anguillarum infections in turbot (Scophthalmus maximus L.) larvae

Miquel Planas, Maria Perez-Lorenzo, Mette Hjelm, Lone Gram, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh, Jose Pintado
Aquaculture 255 p. 323-333
2006

Probiotic effect in vivo of Roseobacter strain 27-4 against Vibrio(Listonella) anguillarum infections in turbot (Scophtalmus maximus L.)larvae.

Planas,M.,Perez-Lorenzo,M., Hjelm,M., Gram,L., Fiksdal, I.U.,Bergh,Ø.,and Pintado,J.
Aquaculture 255:323-333
2005

Protection against Atlantic halibut nodavirus in turbot is induced by recombinant capsid protein vaccination but not following DNA vaccination

Ingunn Sommerset, Rasmus Skern-Mauritzen, Eirik Biering, Hogne Bleie, Ingrid Uglenes Fiksdal, Søren Grove, Audun Helge Nerland
Fish and Shellfish Immunology 18 p. 13-29
2005

Protection against Atlantic halibut nodavirus in turbot is induced by recombinant capsid protein vaccination but not following DNA vaccination.

Sommerset, I., Skern R, Biering E, Bleie H, Fiksdal IU, Grove S, Nerland AH.
Fish Shellfish Immunology 18 p. 13-29
1993

Determination of buoyant density and sensitivity to chloroform and freon for the etiological agent of infectious salmon anaemia

K. E. Christie, Brit Hjeltnes, Ingrid Uglenes Fiksdal, J.R. Winton
Diseases of Aquatic Organisms 15 p. 225-228
1993

Dermination of buoyant density and sensivity to chloroform and freon for the etiological agent of infectious salmon anaemia.

K.E. Christie,BritK Hjeltnes, I. Uglenes, J. R. Winton
Diseases of Aquatic Organisms
1989

Cortisol-induced increase in susceptibility of Atlantic salmon, Salmo salar, to Vibrio salmonicida, together with effects on the blood cell pattern

Ragnhild Wiik, Kari Andersen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Emmy Egidius
Aquaculture 83 p. 201-215
1989

Cortisol-indused increase in susceptibility of Atlantic salmon, Salmo salar,to Vibrio salmonicida, together with effects on the blood cell pattern.

Wiik,R., et al 1989
Acuaculture 83 (3-4) p. 201-2015

Kapitler og bøker

2011

Tidlig vaksinering – mot sin hensikt

Sonal Patel, Aina-Cathrine Øvergård, Ingrid Uglenes Fiksdal, Audun Helge Nerland
p. 41-42

Rapporter og avhandlinger

2016

Annual report on health monitoring of Wild anadromous salmonids in Norway (Annual report 2015)

Abdullah Sami Madhun, Åse Helen Garseth, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Hilde Sindre, Sten Karlsson, Eirik Biering, Bjørn Torgeir Barlaup, Egil Karlsbakk
2015

Annual Report 2014; Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway

Åse Helen Garseth, Abdullah Sami Madhun, Eirik Biering, Cecilie Helen Isachsen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Ann Cathrine B. Einen, Bjørn Barlaup, Egil Karlsbakk

Poster

2013

Susceptibility of juvenile Atlantic cod Gadus morhua toviral haemorrhagic septicaemia virus isolated from diseasedrainbow trout Oncorhynchus mykiss

Nina Sandlund, Renate Johansen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Ann Cathrine B. Einen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Øivind Bergh
2008

Differences in susceptibility to Vibrio anguillarum serotypes in yolk sac larvae of turbot, halibut and cod

Nina Sandlund, O.M Rødseth, Dag H. Knappskog, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
2007

Immunohistological examinations of cod larvae, Gadus morhua, experimentally challenged with Vibrio anguillarum

Nina Sandlund, Ane Rebecca Engelsen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)