Jaime Alvarez

No image
Senioringeniør
Telefon: 90161589
Avdeling: Pelagisk fisk

Curriculum Vitae

  • Faglig ansvar/Aldersbestemmelse av fisk/prøvetaking/kvalitetssikring av data:: Fungerende bestandsansvarlig for lodde og polartorsk ( i deler av 2016 og 2017). Dette arbeidet innebærer å ta avgjørelser (i fellesskap med den ansvarlige forskeren) når det gjelder prøvetaking av kommersielle fangster, fangststatistikk og andre tiltak som er avgjørende for bestandsvurdering og rådgivning innenfor ICES systemet. Aldersbestemmelse av lodde, polartorsk, kolmule. Prøvetaking av pelagiske arter. Tilrettelegging/kvalitetssikring av data (SPD - datafiler, Sea2Data Editor og Manager, m.m.)
  • Tilrettelegging av data (assessmentstøtte). Meste parten av min arbeidstid på kontoret går på å
  • tilrettelegge data og assessmentstøtte til forskningsgruppe Barentshavet (-2006) og Pelagisk (2006-). I tillegg blir det tilrettelegging av data for kolmule vest for Irland (-2004) for FG2/Pelagisk, Nordsjøen / Norskehavet.
  • Mengdeberegning av fisk/larver: Utarbeider mengdeestimat på pelagiske arter basert på akustikk og biologiske prøver. Dette er forskningsbaserte sluttprodukt som blir brukt direkte i ICES arbeidsgrupper som basis for bestandsvurdering og rådgivning: kolmule vest for Irland (-2004) og lodde/sild/polartorsk/kolmule i Barentshavet (2003-2014) Indeksberegning av mengde loddelarver i Barentshavet (deltagelse for å utrede nye metoder)
  • Toktvirksomhet: 70-80 døgn årlig siden begynnelsen av 90-tallet, har reist mye på kolmuletokt, ungsild, loddelarvetokt og sildelarvetokt. Også sild – makrell - kolmule i Norskehavet senere kalt Økosystemtokt i Norskehavet, og loddetokt- nullgruppetokt, senere, Økosystemtokt i Barentshavet(BESS).
  • Andre faglige oppgaver av komplisert art: Data tilrettelegging og produksjonskjøringer for flerbestandsmodellen MULTSPEC (1987 – 1997). Data-koordinering (”Data Management”) under MARECO ekspedisjonen, del 1 (2004). Medlem i HI’s webredaksjon (2002-2004). Web - ansvarlig for Pelagisk Seksjonen (2002-2004). Webansvarlig for FG1(-2006). Deltaker på AKES – tokt til Antarktis Del-1, 2008 (Datahåndtering, fiskesystematikk).
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)