Jan de Lange

No image
Avdelingsingeniør
Telefon: 55238500
Avdeling: Pelagisk fisk

Arbeidsområde

Biologisk prøvetaking av pelagisk fisk; alle sildetyper, makrell, kolmule, brisling og lodde.

Aldersbestemmelse av artene unntatt lodde.

Identifisering - måling - telling av makrellegg, taggmakrellegg og kolmuleegg.

Fotografering , med særlig vekt på makrofoto og portretter.

Toktvirksomhet.

Registrering og utbetaling av fiskemerker (makrell/sild)

Curriculum Vitae

Avdelingsingeniør

Vært på samme avdeling siden 1. september 1975

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)