Gå til hovedinnhold

Liz Beate Kolstad Kvalvik

No image
Overingeniør
Telefon: 95107773
Avdeling: Fangst

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Artificial light improves size selection for northern shrimp (Pandalus borealis) in trawls

Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen, Manu Berrondo Sistiaga, Liz Beate Kolstad Kvalvik
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Rapporter og avhandlinger

2021

Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål

Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Ólafur Arnar Ingólfsson, Dagfinn Lilleng
2019

Fangstregulerende tiltak i fisket etter kolmule – Toktrapport nr. 12-2019 frå MS Vikingbank

Liz Beate Kolstad Kvalvik, Dagfinn Lilleng
2019

Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018

Shale Rosen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jostein Saltskår
2018

Fangstkontroll i snurrevad Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

Ólafur Arnar Ingólfsson, Kurt Hansen, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Odd Børre Humborstad, Shale Rosen, Svein Løkkeborg, Dagfinn Lilleng, Terje Hemnes, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner - Delrapport til FHF

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland, Odd Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)