Maria Kristine Granhøy-Markussen

C%3A%5CUsers%5Cmariakr%5CDesktop%5CPrivat%5Cportrett2.jan19.jpg
Rådgiver
Telefon: 93254437
Avdeling: HR

Curriculum Vitae

Jeg har kunnskaper om lov- og avtaleverk som er relevant i forholdet arbeidsgiver - arbeidstaker, deriblant Arbeidsmiljøloven, Statsansatteloven, Ferieloven og ulike hoved-/tariffavtaler. Både i nåværende og tidligere jobb har jeg arbeidet med temaer som tilsetting, oppsigelser, arbeidsmiljø, HMS, ferie, lønn, konflikthåndtering og sykefraværsoppfølging. Jeg har erfaring både fra arbeidstaker og -giversiden. I løpet av de siste årene har jeg opparbeidet med kunnskaper om gjennomføring av større prosesser som medarbeiderundersøkelse og implementering av nye system.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)