Gå til hovedinnhold

NOT CACHED

Sissel Andersen

No image
Forsker
Telefon: 46838041

Curriculum Vitae

Biologi
Algefysiologi, algedyrking
Reproduksjon hos skjell
Produksjon av skjellarver
Fysiologi skjell
Havforsuring, effektstudier larver av ulike arter kamskjell og hummer
Fødeopptak hos ulike livsstadier av kamskjell
Prosjektledelse

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2019

Improving scallop (Pecten maximus and Placopecten magellanicus) spat production by initial larvae size and hydrodynamic cues used in nursery system

Rejean Tremblay, Gyda Christophersen, Jean-Bruno Nadalini, Iften Redjah, Thorolf Magnesen, Sissel Andersen
Aquaculture 516 p. 1-11
2017

Sensitivity towards elevated pCO2 in great scallop (Pecten maximus Lamarck) embryos and fed larvae

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Torstein Harboe
Biogeosciences 14 p. 529-539
2013

Effect of increased pCO(2) level on early shell development in great scallop (Pecten maximus Lamarck) larvae

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Torstein Harboe
Biogeosciences 10 p. 6161-6184
2013

Implications of larval diet concentration on post-larval yield in a production scale flow-through system for scallops (Pecten maximus Lamarck) in Norway

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Aquaculture International 21 p. 435-452
2011

Spat production of the great scallop (Pecten maximus): a roller coaster

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Canadian Journal of Zoology 89 p. 579-598
2009

A study of metal concentrations and metallothionein binding capacity in liver, kidney and brain tissues of three Arctic seal species

C Sonne, O Aspholm, R Dietz, Sissel Andersen, MHG Berntssen, Ketil Hylland
Science of the Total Environment 407 p. 6166-6172

Kapitler og bøker

2017

Hav er meir enn vatn

Ann-Lisbeth Agnalt, Sissel Andersen, Lars Asplin, Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Caroline Durif, Tone Falkenhaug, Jan Helge Fosså, kjersti lie Gabrielsen, Olav Rune Godø, Marie Hauge, Solfrid Sætre Hjøllo, Børge Holte, Vivian Husa, Olav Sigurd Kjesbu, Tina Kutti, Stein Mortensen, Leif Nøttestad, Lise Doksæter Sivle, Anne Berit Skiftesvik, Øystein Skaala, Tore Strohmeier, Svein Sundby, Vidar Wennevik, Anne Gro Vea Salvanes, Christofer Troedsson, Lasse Pettersson, Annette Samuelsen
2006

Nytt løft for norsk skjellnæring

Stein Mortensen, Øivind Strand, Arne Duinker, Sissel Andersen, Tore Aune
p. 129-147
2003

Skjell - miljøvennlig fremtidsnæring

Sissel Andersen, Stein Mortensen, Øivind Strand, Peter Hovgaard, Thorolf Magnesen

Populærvitenskapelige artikler

2014

Surt hav truer korallene

Svein Sundby, Ann-Lisbeth Agnalt, Sissel Andersen, Padmini Dalpadado
Bergens Tidende p. 2-3
2012

Havet som matkilde og lager for CO2

Ole Torrisen, Sissel Andersen, Geir Lasse Taranger, Anders Jelmert, Hans Kristian Strand, Vivian Husa, Carsten Hvingel, Arne Jostein Bjørge
Havforskningsrapporten
2006

Norway's scallop industry moves toward large-scale larval culture

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Global Aquaculture Advocate 9 p. 78-79
2005

Yngelproduksjon av stort kamskjell

Sissel Andersen, Thorolf Magnesen, Gyda Christophersen
Fisken og Havet, Særnummer p. 163-165

Faglige foredrag

2017

Hvorfor forsvinner blåskjellene?

Stein Mortensen, Tore Strohmeier, Sissel Andersen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår
2012

Phytoplankton

Knut Yngve Børsheim, Anders Mangor-Jensen, Torstein Harboe, Sissel Andersen
2010

Successful survival of the metamorphosis of Pecten maximus cultured in through flow

Jean-Bruno Nadalini, Rejean Tremblay, Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
2010

Successful survival of the metamorphosis of Pecten maximus cultured in through flow

Jean-Bruno Nadalini, Rejean Tremblay, Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
2010

Attachment and metamorphosis in great scallop Pecten maximus: factors that can improve production results

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
2010

Can diatom ratio in the broodstock diet affect spawning results for the great scallop (Pecten maximus L.) after artificial conditioning?

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
2009

Factors affecting Pecten maximus postlarvae in down-wellers

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
2009

The challenge of reducing the production time of juvenile scallops (Pecten maximus) intended for sea ranching

Gyda Christophersen, Sissel Andersen, Svein Rune Erga, Thorolf Magnesen
2007

Effect of initial stocking density on Pecten maximus L.larval and post-larval performance

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
2007

Post-larval settlement of Pecten maximus L. in culture and effects of environmental conditions

Gyda Christophersen, Sissel Andersen, Thorolf Magnesen
2005

Flow-through larval systems with different algal concentrations

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen

Annet tidsskriftbidrag

2012

”Månelandingen” kan foretas i havet

Ole Torrissen, Sissel Andersen, Geir Lasse Taranger, Anders Jelmert, Hans Kristian Strand, Vivian Husa, Carsten Hvingel, Arne Jostein Bjørge
Norsk Fiskeoppdrett Kyst.no
2007

Scallop fishery enhancement by area rotation - A management perspective

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Journal of Shellfish Research 26 p. 1287-1289
2007

Post-larval settlement of Pecten maximus L. in culture and effects of environmental conditions

Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen, Sissel Andersen
Journal of Shellfish Research 26 p. 1300-1300
2007

Effect of initial stocking density on Pecten maximus L. larval and post-larval performance

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Journal of Shellfish Research 26 p. 1287-1287
2006

Flow-through larval systems with different algal concentrations

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Journal of Shellfish Research 25 p. 264-264

Rapporter og avhandlinger

2017

Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Stein Mortensen, Lars Johan Naustvoll, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Lisbeth Sælemyr
2012

Marin karbonfangst og matproduksjon

Sissel Andersen, Øivind Strand, Hans Kristian Strand
2009

Dagens forskning på yngelproduksjon av kamskjell

Sissel Andersen, Gyda Christophersen, Thorolf Magnesen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)