Stig Dalsøren

No image
Postdoktor
Telefon: 45472629

Curriculum Vitae

Oseanografi og klima: Kyst og fjordmodellering (strøm, temperatur, saltholdighet, tetthet, etc.)

Drøyt 15 års erfaring fra forskning på klima og luftforurensing i et tverrfaglig miljø.

Prosjektleder og deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Ledet og bidratt til skriving av søknader om forskningsmidler.

Erfaring fra formidling i media og å gjøre kompliserte ting forståelig for beslutningstagere, næringsliv og folk flest.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)