Gå til hovedinnhold

Stig Dalsøren

Stig
Postdoktor
Telefon: 45472629

Curriculum Vitae

Oseanografi og klima: Modellering av forholdene (strøm, temperatur, saltholdighet, etc.) i Nordsjøen samt kystnære områder og fjorder. 

Før det drøyt 15 års erfaring fra forskning på klima og luftforurensing i et tverrfaglig miljø.
Inkludert formidling i media og å gjøre kompliserte ting forståelig for beslutningstagere, næringsliv og folk flest.

Nyheter

Nyheter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)