Gå til hovedinnhold
kjersti

Nytt HI-bygg

Havet er viktig for Norge, og for Bergen. Til stor glede har regjeringen kunngjort at Bergen skal få et nytt, funksjonelt og fremtidsrettet bygg for forskning og forvaltning av havet. Det nye bygget skal huse Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, og vil gi et viktig løft til den nasjonale satsingen på utviklingen av havet. 

Havforskningsinstituttet er den den marine klyngen, vi er størst i Bergen, Norge og Europa på marin forskning. I Bergen kan vi få en ny marin akse som strekker seg fra Haukeland med helse og ernæring, gjennom Universitetet med utdanning og annen bredspektret forskning, til havet med Havforskningsinstituttets kaifront.

I det internasjonale miljøet og blant våre samarbeidspartnere er Havforskningsinstituttet kjent som et verdensledende forskningsinstitutt. Dette må Bergen også vi vite om, og ta innover seg hvor viktig det kan bli både for byen vår som marin hovedstad og internasjonalt, at HI får en funksjonell og fremragende lokalisering.


 

Våre behov

Havforskningsinstituttets primærbehov er et nytt bygg som sikrer at instituttet i Bergen blir samlet. Bygget må være et formålsbygg og inneholde, fremme og fremheve våre aktiviteter.

Lokalisering må gi rom for muligheten til videre vekst i et 100-årsperspektiv. Regjeringen har gjort det klart at havet er et viktig satsningsområde, og Havforskningsinstituttet skal derfor vokse. Lokalisering og bygg må speile vår integritet, identitet og uavhengige rolle.

Havforskningsinstituttet trenger dypvannskai. Nytt bygg må ha kaikant slik at egne fartøy og leiefartøy kan legge til kai. Interaksjonen mellom arbeidet som skjer om bord i båtene og på land er viktig for Havforskningsinstituttet. Utvikling av nytt utstyr krever økt samhandling og interaksjon. Dypvannskai vil legge til rette for en god arbeidsflyt, og vi kan raskt rigge båtene våre for nye tokt og ta imot store datamengder/prøver til laboratoriene på land. Havforskningsinstituttet har en verdensledende drift av forskningsfartøy og rederi, og denne videreutvikles best ved tett integrasjon mellom de ulike miljøene.


Instituttet har behov for både ordinære laboratorier og våtlabaroratorier der det holdes fisk og andre organismer. Dette krever areal og fasiliteter for vannbehandling som for eksempel desinfiseringsbasseng. Muligheten for desinfisering har allerede i dag nådd sin kapasitet i UiBs lokaler, og det samme gjelder for avløpsbehandling. Vi mener derfor at dette må det tas hensyn til. Vi trenger også plass til verkstedhall, lager og andre fasiliteter som kreves. Dette stiller krav til plass og tomtens areal. Det må være plass til en god intern logistikk for å støtte prosessene i arbeidet vårt. 

Det er Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet som sammen skal flytte i et nytt bygg. En optimalisert samlokalisering er viktig for at vi skal fortsette å sammen drive verdensledende forskning- og forvaltning av havet. Vi ønsker også andre samarbeidspartnere velkommen, en egen etasje til UiB er noe vi gjerne ønsker. 

Brosjyrer

Faktaark nytt bygg
Nytt bygg - ny marin akse i Bergen

C:\Users\kjersti.HI\Desktop\New folder\HI-038291.jpg