Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og Havet - Særnummer som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2019

03.06.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-15

This report summarises results from the ongoing monitoring programme for veterinary border control on seafood products imported to Norway from countries outside the EU and the European Economic Area from 2019. The Institute of Marine Research (IMR) carried out the analytical work on behalf of the No...

Nettrapport bilde

Kysttorsk nord for 62-grader nord

29.05.2020 / Fisken og havet 2020-2

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2019

25.05.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-14

I 2019 ble det gjennomført tre tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i periodene 9.-10. april, 18.-19. april og 28.- 29. april. Tilsvarende tokt er gjennomført siden 2015. Hensikten med undersøkelsene er å etablere en tidsserie for gytingen fø...

Status for miljøet i Barentshavet

18.05.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-13

I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse av status og utvikling for de ulike komponentene i ...

Nettrapport bilde

Endret lokalitetsstruktur i produksjonsområde 3

14.05.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-12

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) fikk en felles bestilling av Nærings- og fiskeridepartementet om å analysere effektene av ulike scenarioer for en ny lokalitetsstruktur i produksjonsområde 3 som kan gi mindre spredning av lakselus, ILA og PD mellom l...

Nettrapport bilde

Rømt og vill fisk i Etneelva 2019

29.04.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-10

  Laksefella i Etneelva vart i 2019 sett i drift 24. april og registreringa pågjekk til 13. november. Også i 2019 var det nokre dagar og timar med redusert fangsteffektivitet på grunn av stor vassføring, til saman 5 driftsdøgn og 5 netter eller ca 5 % av drift...