Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

The Norwegian small scale fishery and data provided for the IHH FAO-Duke-WorldFish project

24.06.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-18

This report describes the Norwegian fisheries with a focus on Norwegian small-scale fishing (SSF), defined as fishing with vessels less than 15 meters within 12 nautical miles, and is part of the FAO-Duke-WorldFish project Illuminating Hidden Harvest (IHH). The report describes the Norwegian SS...

Program for overvåking av fôr til landdyr

16.06.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-16

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for landdyr fôr utføres på vegne av Mattilsynet som en del av Norges oppfølging av nasjonalt og Europeisk regelverk på dyrefôr. Havforskningsinstituttet utførte i 2021 et utvalg av analyseporteføljen i ...

Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri

10.06.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-15

I Norge er strandkrabber, Carcinus maenas, kjent og for mange, kjær naturlig del av dyrelivet.  De opptrer på grunne strender, blir ivrig fanget av barn, men er egentlig undervurdert som produkt. Dette er en art som kanskje er for lite utnyttet i Norge. Den kan være aktuell so...

Gytefeltskartlegging Nordøstarktisk hyse Toktnummer 2022609

09.06.2022 / Toktrapport 2022-8

Gytekartleggingstokt for nordøstarktisk hyse ble gjennomført 8. -19. april 2022 med FF Kristine Bonnevie. Toktet startet i Bodø og ble avsluttet i Tromsø. Toktet dekket det antatte gyteområdet langs Eggakanten mellom Malangsgrunnen og Bjørnøyrenna.&nbs...

Maskeåpning ved oppdrett av rensefisk av ulik størrelse og art

07.06.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-17

Rapporten beskriver hvilke størrelser på berggylt, bergnebb, grøngylt og rognkjeks som ikke kan rømme ved henholdsvis nøter på 26, 30, 40 og 50mm maskeåpning. Til disse målingene er benyttet en trengningstest og en testmetode utviklet ved SINTEF ka...

Report From Surveys To Assess Harp And Hooded Seal Pup Production In The Greenland Sea Pack-Ice In 2022

07.06.2022 / Toktrapport 2022-7

Toktet for estimering av ungeproduksjon av grønlandssel og klappmyss i Grønlandshavet ble utført for å få oppdaterte estimater som skal brukes til å vurdere dagens status og oppdatere forvaltningsrådgivningen for disse to selartene. Siden den forrige unde...