Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Listeria monocytogenes in salmonid slaughter facilities

30.11.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-45

Listeria monocytogenes is a bacterium of special concern in the seafood industry beacuse it possesses several properties adapted for the food production environment and may cause severe disease in humans. The Institute of Marine Research has on behalf of the Norwegian Food Safety Authority cond...

Undersøkelse av grunnstoffer i sjømat fra Repparfjorden og Revsbotn

29.11.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-50

Nussir ASA har fått tillatelse til å etablere et nytt sjødeponi for kobbergruveavfall i Repparfjorden. I tidsrommet 1972-1978 ble Repparfjorden brukt som deponi for gruveavfall (avgangsmasser) av Folldal Verk. Ved etablering av et nytt deponi er det viktig å følge med...

Tredje samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge

19.11.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-44

Denne rapporten tar for seg velferden til 14 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge vår, sommer og høst 2019. To av gruppene satt ut om våren hadde perfekt utgangspunkt med god smoltkvalitet og feilfri transport. Disse fikk begge lav dødelighet, men i ett av tilfelle...

Andre samlerapport: velferd for triploid laks i Nord-Norge

19.11.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-13

Denne rapporten tar for seg velferden til 8 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge vår, sommer og høst 2018. Vårutsettene fikk varierende velferd og dødelighet. Dette skyltes i stor grad at disse fiskegruppene hadde med seg iboende svakheter fra settefiskfasen. Somme...

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

17.11.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-49

Vintermånedene januar og februar 2021 var relativt kalde i hele landet, og mens den kalde tendensen holdt seg tom. mai for de nordligste produksjonsområdene, så var temperaturforholdene mer normale eller varmere i sørlige, vestlige og midtre deler av landet. Den nordligste d...

Nettrapport bilde

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

17.11.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-48

For å estimere påvirkningen lakselus fra oppdrett har på vill laksefisk langs hele norskekysten er det utviklet en rekke modellprodukt. Modellproduktene presentert i denne rapporten er ment å bli vurdert sammen med observasjoner, og gir tilleggsinformasjon ettersom modellprod...