Komparative forsk med teine med og uten seleksjonsringer