NR 9 Akustisk tokt for mengdeberegning av nordsjosild og brisling pdf