Nr 11 Toktrapport fra delunderskelser om ungsild og loddelarver i Barentshavet pdf