Kunnskapsstatus risikorapport

På denne siden finner du oversikt over kunnskapsgrunnlaget som er brukt i vurderingene i «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019» og nyere.

Fra 2019 publiseres «Risikorapport norsk fiskeoppdrett» i to deler. Den ene delen omfatter selve risikovurderingen som publiseres i rapportserien Fisken og Havet, mens den andre delen er en grundig gjennomgang av kunnskapsstatus for de ulike temaene som legges ut her. Kunnskapsstatusen utdyper de ulike faktorene som beskrives i risikovurderingen og gir i tillegg oppdatert informasjon om status på fagfeltet samt faglige referanser.

Risikorapportene kan du finne her.

 

Kunnskapsstatus

nalo reinsdyr.jpg

Kunnskapsstatus 2020

Denne rapporten er vedlegg til «Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett» i Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020. Dokumentet utgjør kunnskapsgrunnlaget for risikovurderingent.

Forside_2019.jpg

Kunnskapsstatus 2019

Oversikt over kunnskapsgrunnlaget som er brukt i vurderingene i «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019».