Kunnskapsstatus risikorapport

På denne siden finner du oversikt over kunnskapsgrunnlaget som er brukt i vurderingene i «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019» og nyere.

Fra 2019 publiseres «Risikorapport norsk fiskeoppdrett» i to deler. Den ene delen omfatter selve risikovurderingen som publiseres i rapportserien Fisken og Havet, mens den andre delen er en grundig gjennomgang av kunnskapsstatus for de ulike temaene som legges ut her. Kunnskapsstatusen utdyper de ulike faktorene som beskrives i risikovurderingen og gir i tillegg oppdatert informasjon om status på fagfeltet samt faglige referanser.

Risikorapportene kan du finne her.

 

Kunnskapsstatus

Forside_2019.jpg

Kunnskapsstatus 2019

Oversikt over kunnskapsgrunnlaget som er brukt i vurderingene i «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019».