Tema: Akkar

  • HI-009109.jpg

    Akkaren lever i store flokker og beiter på mesopelagiske fiskearter i tillegg til krill, reker og andre arter av blekksprut.

    Fotograf: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet
  • HI-009112.jpg

    Det største individet fanget i Norge var 59 cm og veide 5,3 kg.

    Fotograf: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet

Akkar er en torpedoformet stimsvømmende tiarmet blekksprut, som i store deler av verden blir brukt til mat. Det er den vanligste blekksprutarten langs norskekysten. 

Akkaren har en veldig hurtig vekst på om lag 1,8 mm per dag, men den blir bare vel ett år gammel. Den største akkaren som er fanget i norske farvann hadde en kappelengde på 59 cm og veide 5,3 kg.

Akkaren lever i store flokker og beiter på mesopelagiske fiskearter i tillegg til krill, reker og andre arter av blekksprut. Spermhval, grindhval, nebbhval i tillegg til grønlandssel og havert er kjente predatorer på akkar. Det er også kjent at makrellstørje jakter på akkar når den er tilgjengelig. Akkaren er en notorisk predator som ikke nøler lenge før den angriper aktuelle byttedyr.

Tradisjonelt har akkar blitt brukt som agn eller dyrefôr, men i senere år har en økende andel internasjonalt gått til konsum. Statistikk på akkarfiskeriet i Norge eksisterer fra 1949. I perioden fram til 1985 ble det fanget opp mot 18 000 tonn akkar per år, mens det de siste 35 årene har utviklet seg til et veldig begrenset fiskeri. Det observeres hvert år en del akkar under dykking, og den fanges blant annet i garn- og fritidsfiske med stang og snøre både i fjorder og langs norskekysten. Fra juni og utover finnes akkar, dominert av umodne individer, langs norskekysten og kan vanligvis påtreffes til desember. Vi har lite informasjon og data om hvor stor akkarbestanden kan være i norske farvann. Vandringen og utbredelsen er høyst variabel og fremdeles ganske ukjent hos akkar.