Gå til hovedinnhold

Vaksineutvikling


HI 035564

Den vanligste metoden for å fjerne lakselus er å behandle med kjemikalier. Problemet med denne metoden er at lakselusen over tid blir resistent mot kjemikaliene slik at de slutter å virke.

I tillegg kan disse stoffene ha uønskede effekter på andre organismer i sjøen. Derfor arbeider vi i dag med en rekke andre metoder for å bli kvitt lakselus på oppdrettsfisk. Bruken av vaksine er en effektiv og velutprøvd metode til å bekjempe ulike sykdommer hos mennesker, husdyr og i akvakultur. En av de store fordelene ved bruk av en vaksine er at det er en forebyggende metode slik at sykdommen aldri utvikler seg hos fisken eller dyret. Dette sikrer samtidig god dyrevelferd.

Utvikling av en vaksine mot lakselus har pågått i mange år uten at man er kommet frem til en vaksine med god effekt. Dette skyldes sannsynligvis at lakselusen er en såkalt ektoparasitt, altså en parasitt som sitter på overflaten av fisken. Derfor er det veldig vanskelig for fisken sitt immunsystem å ramme parasitten. I de senere år har man tatt i bruk avanserte molekylærbiologiske metoder for å forsøke å fremstille en vaksine. I forbindelse med dette studeres biologien og genomet (arvestoffet) til lakselusen gjennom aktiviteter i en rekke prosjekter ved Havforskningsinstituttet.

Aktuelle vaksineprosjekter inkluderer deltakelse i SLRC-Sea Lice Research Centre (SLRC.no) hvor vaksiner utvikles på grunnlag av interaksjonen mellom fisken og parasitten.