Kan seismikk forstyrre torskegyting?

Bli med når vi merkar torsk i Austevoll! Målet er å finne ut om seismikk forstyrrer torsken i gytinga. Svømmer han vekk, stoppar han å gyte, eller gir han blaffen?

Article in Norwegian: Skal forstyrre torsken midt i akta