Hopp til hovedteksten
Matre.jpg
Matre forskningsstasjon
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsstasjonen Matre

Forskningsstasjonen i Matre er en viktig plattform for Havforskningsinstituttets forskning innen akvakultur og fiskeforsøk. Aktiviteten omfatter forsøk med laksefisk i alle stadier på sjø og land, marine arter og villfanget fisk.

Stasjonens fasiliteter og personellets kompetanse dekker et bredt spekter av forskning innen akvakultur, fiskeforsøk og havforskning. Fiskelaboratoriene kan tilpasses svært mange behov og kjemilaboratoriet kan gjøre en rekke analyser.

Trivsel og stress hos fisk

Forskningen ved stasjonen har fokus på velferd hos oppdrettsorganismer. Vi ønsker å finne ut hva som får fisken til å trives, og hva som kan stresse den og ta fra den matlysten. Nye og topp moderne fasiliteter gir oss blant annet mulighet til å detaljstyre vannets temperatur-, salt- og oksygennivå og registrere fiskens reaksjoner på endringer i omgivelsene. Slike eksperimenter kan også benyttes for å studere ulike arters vekst, kjønnsmodning og gyting under varierende forhold og bedre vår forståelse for disse mekanismene også hos vill fisk.

Rømt oppdrettslaks

Ved stasjonen gjøres det også forsøk med fokus på genetiske og økologiske interaksjoner som følge av rømt oppdrettsfisk. Dette omfatter spredning og gjenfangst av rømt oppdrettsfisk og metoder for sterilisering av fisk.

Det ene av våre to sjøanlegg er spesielt utstyrt for å studere miljøet i merdene. Dette gjøres med instrumentering som overvåker adferd og velferd hos fisken i merden og samtidig registrerer de fysiske forholdene inne i merden og utenfor.

Klimaendringer og forsuring

Fasilitetene er også utmerket for å gjennomføre forsøk på villfanget fisk som makrell, sild, hestemakrell og lignende arter. De siste årene er det gjennomført flere viktige forsøk relatert til fiskeri og grunnleggende biologisk forståelse av slike arter. Mulighetene vi har for å kontrollere vannkvalitet i kar på lang gir svært mange muligheter for å studere effekter av klimaendringer, forsuring av havet, effekter av forurensing med mer.

Stasjonen ble etablert i 1971 og har historisk sett vært en av pilarene i utviklingen av moderne akvakultur. Flere av metodene som er utviklet ved stasjonen er nå i bruk verden over. Stasjonen er lokalisert ved E39 ca 80 km nord for Bergen.

Tilknyttet driften av sjøanleggene har stasjonen ”Salma” som er en katamaran oppdrettsbåt (50 fot) med kran, nok, vinsj med mer. Denne kan også brukes til feltoppdrag etter avtale.

Fakta om Forskningsstasjonen Matre

Antall kar på land: 350
Antall merder i sjø: 52
Konsesjoner: Laks, torsk, kveite, makrell, piggvar, sild, hyse, flekksteinbit, hummer med mer
Ansatte: 32
27 kontorplasser
Overnattingsmuligheter i tilknytning til stasjonen
Møterom med videokonferanse

AquaExcel-prosjektet

Har du lyst til å bruke våre moderne fiskelaboratorier eller sjøanlegg sammen med våre forskere?

Aquaexcel er et EU-prosjekt som skal koordinere de beste europeiske forskningsmiljøene innen akvakultur. (17 partnere i 11 land). Prosjektet vil omfatte alle produksjonssystemer, miljøer, fiskearter og fagfelt i europeisk havbruksforskning. Dette prosjektet vil muliggjøre effektiv nettverksbygging, koordinering av prosedyrer, deling av infrastruktur for EU-teamene, utvikling av nye eksperimentelle metoder og nye dyremodeller.

Les mer om prosjektet:  www.aquaexcel.eu

Kontaktinformasjon

Havforskingsinstituttet
Forskingsstasjonen Matre
5984 Matredal

Tlf: 55 23 85 00