Test av brannslukkingsanlegget
Test av brannslukkingsanlegget på hekken. Anlegget kan levere 2400 tonn vann i timen.
Foto: Øystein Mikelborg
Utskriftsvennlig versjon

«Kronprins Haakon» bidrar til beredskapen i polarstrøkene

Isbryteren «Kronprins Haakon» er utstyrt med to vannkanoner som kan kjøle ned og slokke brann på skip opptil 100 meter borte.

Det nye polare forskningsskipet skal gå både i Arktis og Antarktis, og har redningsutstyr om bord som er spesielt nyttig i disse værharde, fjerntliggende strøkene.

Tauing og brannslokking

– Det er blant annet installert et nødtauesystem, som gjør at skipet kan taue cruiseskip som får havari eller lignende i Antarktis, forteller rederisjef Per Nieuwejaar på Havforskingsinstituttet (HI).
«Kronprins Haakon» er enn så lenge i Italia for å teste utstyret om bord. Både vannkanonene og internt brannslokkingsutstyr (vanntåkesystem) har fått kjørt seg.

– Vannkanonene, som fjernstyres fra broen, er svært effektive selv på lang avstand. Det er viktig med tanke på eksplosjonsfaren og andre risikoer ved skipsbranner, forteller Per Nieuwejaar.  

Istesting til våren

En vesentlig del av utprøvingen – blant annet hvordan skipet ter seg i isen – må imidlertid vente til skipet er i de rette omgivelsene. Turen til Norge starter etter planen i midten av november. Båten blir liggende i Bergen frem til nyttår, så går turen til hjemmehavn Tromsø. Først et stykke ut på våren kan testingen i isen begynne.

– Vi trenger dagslys for å gjennomføre prøver i isen. Blant annet skal det mannskap ut på isen, og det kan vi ikke gjøre i mørketida. Disse prøvene kommer til å skje i fjordene på Svalbard der det er jevn istykkelse, forteller Per Nieuwejaar. Det skal også testes hvor godt skipet tåler ising på overbygget. 

Tøffe sammenstøt

Isbryteren er bygget for å ta seg gjennom tykk is, men slike operasjoner kan går hardt utover inventar og personell selv om skipet i seg selv tåler den harde medfarten.

–  Å kjøre inn i tykk is kan sammenlignes med å dundre inn i en murvegg. Det sender sjokkbølger gjennom hele skipet. Båten står imot det meste, men inventar kan løsne og bli ødelagt, og mannskapet vil naturlig nok også merke slike sammenstøt.  

Motorkraft til ekstremvær 

I Antarktis er det veldig langt til land – vel 14 døgn på det meste – dersom det skulle oppstå en nødssituasjon. Værforholdene kan være ekstreme; grov sjø med sirkelgående bølger er ikke uvanlig.  

– Uten nok motorkraft risikerer en å miste all fremdrift. Det er få skip som har de nødvendige kreftene som trengs under slike forhold. «Kronprins Haakon» har disse egenskapen, og er sertifisert etter den nye, internasjonale polarkoden, som stiller helt spesifikke krav til skip som skal operere i åpent farvann i polområdene.     
 

Fakta:

Lengde: 100,40 meter
Bredde: 21 meter
Pris: 1,4 milliarder nkr
Ferdig: medio 2017

Hoved-design: Rolls Royce Marine
Detaljert design: Fincantieri Genova
Byggeverft: Fincantieri, Riva Trigoso / Muggiano

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet:
Karl Robert Røttingen
Telefon: 958 75 066

Per Wilhelm Nieuwejaar
Telefon: 913 17 465

Norsk Polarinstitutt:
Øystein Mikelborg
Telefon: 917 05 029

Universitetet i Tromsø:
Jon Einar Hansen
Telefon: 900 82 436